Op 28 en 29 mei zal de Derde Topconferentie tussen de EU en Latijns Amerika plaatsvinden in Guadelajara, Xalisco, Mexico. Er wordt gewerkt aan een tegentop en protesten.


ImageDe top staat volledig in het teken van afspraken over vrijhandel. Met andere woorden: de agenda waartegen tienduizenden demonstranten zich hebben verzet bij de WTO-conferentie in Cancun en andere plekken, steekt zijn lelijke kop weer op.

Ook in Guadelajara zullen demonstranten - of zoals ze zichzelf noemen 'de niet genodigden'- proberen de 'vrij'handelaren de voet dwars te zetten. Er komt een tegenconferentie ('Het Andere Guadelajara') er komen protesten (de rode zone is al door de autoriteiten afgekondigd) en uiteraard is er al een speciaal indymediaproject in opbouw: http://mexico.indymedia.org/guadalajara/

Het programma van de tegenconferentie is uitgebreider dan die van de regeringsleiders en duurt van 25 tot 29 mei. Er wordt veel informatie behandeld in de vorm van presentaties en workshops over de bekende problemen die neoliberale handel veroorzaakt: privatisering van water en andere publieke voorzieningen, buitenlandse schuld, kapitaalsvlucht, achteruitgang van arbeidsrechten en milieubescherming. Meer informatie over het alternatieve programma is te verkrijgen bij de organisatie RMALC: http://www.rmalc.org.mx/alcue/

Aan de topconferentie zullen tenminste 58 staatshoofden deelnemen. Inmiddels is bekend dat de EU de top zal benutten voor bilaterale of regionale vrijhandelsafspraken. Er staan bresprekingen met Mexico, Chili, het Mercosur-blok, het Andespact en Midden-Amerika op het programma.

Verschillende groepen mobiliseren hun achterban om naar Guadelajara op te trekken (zie voor een engelstalig overzicht: http://arn.espora.org/guadalajara/04/04/14/0016228.shtml )

Uiteraard zouden de demonstranten daar het ook erg fijn vinden als zich aan deze kant van de oceaan ook wat in beweging zou zetten!

Meer informatie over de top in Guadelajara
http://arn.espora.org/article.pl?sid=04/04/14/0016228

Meer informatie over handelsbetrekkingen EU-Latijns-Amerika:
http://arn.espora.org/guadalajara/04/04/20/1757214.shtml (Spaans)

Een feature op Indymedia.org:
http://www.indymedia.org/nl/2004/05/110986.shtml

Centrale website tegenprogramma:
http://otromayoguadalajara.org/espanol/index.html

(Dit artikel was oorspronkelijk op GlobalInfo gepubliceerd door Kees, XminY.)