Aankondigingen van activiteiten en gebeurtenissen rondom WTO en aanverwante instellingen. Verschijnt onregelmatig per mail en is tevens te vinden op http://www.globalinfo.nl en http://www.stelling.nl/trouble


* Rectificatie:

In de WTO ZIP agenda nr. 11 zijn helaas twee verkeerde data vermeld.

Het festival "Geen Paniek Europa Festival" wordt gehouden op 5 juni (en niet op mei zoals vermeld in de maileditie).

* Onlangs verschenen:
Eindverslag "Na Cancún, hoe nu verder? Waar zijn wij voor?"

Naar aanleiding van de mislukte WTO-conferentie in Cancún werden drie Ronde Tafelbijeenkomsten gehouden over een beter wereldhandelsbeleid (12 december 2003, 20 februari en 16 april 2004). Daaraan namen vertegenwoordigers deel van een groot aantal Nederlandse organisaties betrokken bij de meningsvorming over de wereldhandel.

Het verslag is geschreven door Kees Hudig en Lou Keune en is te vinden op: http://www.globalternatives.nl/site/cancunv/verslag/NaCancun-Eindverslag.pdf

De door de deelnemende organisaties en individuen ingeleverde schriftelijke bijdragen zijn te vinden op: http://www.globalternatives.nl/site/cancunv/bijdragen.html

* Petitie: "Stop de lange diertransporten!"
Voor Europees verbod op beestachtige diertransporten

Dicht opeengepakt ondergaan oa. miljoenen varkens jaarlijks de meer dan 30 uur durende reis van Nederland naar Italië en Spanje. Uit alle onderzoeken blijkt dat de dieren zwaar lijden onder de transporten. De magere regels die tot nu toe bestaan om ze een minimum aan bescherming te bieden worden door vervoerders met voeten getreden. Ongeoorloofde transporten van 90 uur of meer waarbij dieren van uitputting sterven komen regelmatig voor.

GroenLinks wil samen met de andere groene partijen in Europa 1 miljoen Europese handtekeningen tegen lange diertransporten verzamelen om zo de Europese Commissie te dwingen beestachtige diertransporten aan banden te leggen. De eis aan Europa is:
- geen diertransporten van meer dan 6 uur of 400 kilometer
- adequate controle naleving regels ter bescherming dieren tijdens veetransporten

Meer informatie en tekenen kan op: http://www.groenlinks.nl/actie/diertransport

* Conferentie "PRSPs and the EU-ACP Cotonou Agreement. Two Windows of Opportunity for Non-State Actors Involvement in Development Cooperation?"
Donderdag 3 juni (vanaf 9 uur) Grote vergaderzaal, rechtsfaculteit, Tiensestraat 41 Leuven

Poverty Reducation Strategy Papers en het Cotonou Akkooord tussen EU en ACP: twee kortdurende gelegenheden voor deelname van Nietgouvernementele spelers aan ontwikkelingssamenwerking?

De laatste jaren is de praktijk van ontwikkelingssamenwerking drastisch veranderd. Sinds midden jaren '90 is er een algemene consensus dat ontwikkeling alleen bereikt kan worden door deelname door verschillende "stakeholders" (naast overheden, zijn dat NGO's en bedrijven). Hieraan is recentelijk de "multilevel governance" dimensie toegevoegd, waarbij de aandacht uit gaat naar de interactie tussen de spelers op plaatselijk, nationaal, regionaal en internationaal beleidsvormingsniveau. Onder "Multilevel governance" eisen dondors dat de ontvangende staten civil society en bedrijven toestaan deel te nemen bij de beleidsformulering, bij project- en programma-implementatie, en bij controle en evaluatie op verschillende niveau's. Wereldbank en IMF (PRSP's), als ook de EU (Cotonou Akkoord) hebben deze voorwaarden recentelijk geadopteerd in hun beleid. Tijdens de conferentie worden de zwakte en sterke kanten hiervan besproken worden.

Toegang: gratis. Voertaal: Engels. Aanmelding (voor 1 juni): tel +32-(0)16-332075 ofOrganisatie: LIRGIAD-K.U.Leuven

Meer informatie:of tel +32- (0)16-332086 of http://www.econ.kuleuven.ac.be/lirgiad/events.htm of http://www.ifiwatchnet.org/calendar/item.shtml?cmd%5B74%5D=x-74-42767

* Debat "Kandidaten Europees Parlement over Waterzaken"
Donderdag 3 juni (van 09:30 tot 12:30 uur) (lokatie bekend na aanmelding)

"Lagerhuisdebat" tussen kandidaten voor het Europees Parlement (van CDA, VVD, PvdA, Groen Links, Christen Unie/SGP), deskundigen op het gebied van water, en vertegenwoordigers uit de "waterwereld".

Water speelt niet alleen in Nederland maar zeker ook in Europa een steeds belangrijkere rol. Waterbeheer 21e eeuw en de Europese Kaderrichtlijn Water zijn voorbeelden van belangrijke beleidsdocumenten die de komende decennia vaak op de agenda zullen staan. Wat blijft de rol van waterschappen? Wie gaat de zo noodzakelijke maatregelen betalen? Hoe verhoudt het nationale beleid op het gebied van water zich ten opzichte van het Europese? Dit zijn zo maar wat vragen waarop zowel Brussel als Den Haag antwoorden moeten vinden.

Organisatie: Hoogheemraadschap Amstel, Gooi en Vecht (AGV). Voor belangstellenden zijn er nog enkele kaarten beschikbaar. Informatie bij: Barbara Groenendijk (AGV): tel 0900-9394 of
* Spoeddebat Tweede Kamer over softwarepatenten
Donderdag 3 juni (van 16:30 tot 18 uur)
Groen van Prinstererzaal, Tweede Kamer, Hofplaats Den Haag

Algemeen overleg van vaste kamercommissies voor Economische Zaken en Europese Zaken met minister van Economische Zaken Brinkhorst over (de brief van de minister d.d. 14 mei 2004 inzake beantwoording schriftelijke Kamervragen n.a.v. geannoteerde agenda voor de Raad voor Concurrentie-vermogen van 17/18 mei en) de brief van de minister d.d. 25 mei 2004 inzake software patenten.

Volgens http://www.softwarepatenten.be/ gaat het om een spoeddebat over de vraag waarom Brinkhorst voor softwarepatenten stemde in de Raad van Ministers (18 mei). Er wordt opgeroepen om (in pak) de vergadering bij te wonen om duidelijk te maken dat de ondubbelzinnige keuze van minister Brinkhorst voor softwarepatenten niet geapprecieerd wordt. Om te laten zien dat tegenstanders doorgaan met het verzet tegen de ondemocratische beslissing van de Raad. Het debat is te volgen via internet (http://www.tweede-kamer.nl/applicaties/livedebat/index.jsp) of rechtstreeks (mms://195.121.1.121/TKStream11 (kabel) of ms://195.121.1.121/TKStream12
(modem)).

Er zullen t-shirts te koop zijn ("NO Software Patents - Power to the parliament"), 5 euro/stuk, gratis (grote!) posters met de gepatenteerde webshop http://webshop.ffii.org, en "progress bar"-stickers.

Achtergrondinformatie: "Mythes over de softwareoctrooienrichtlijn" geschreven door mr. ir. R.B. Bakels van het Centrum voor Intellectueel Eigendomsrecht (Universiteit Utrecht). Bakels is tevens auteur van het JURI 107 rapport over softwareoctrooien voor het Europees Parlement en een zeer gerespecteerd deskundige op dit gebied. Zie: http://www.softwarepatenten.be/

Meer informatie: http;??swpat.ffii.org

* Info- en debatdag: "Risico nemen en (toch) krediet krijgen"
Vrijdag 4 juni (van 9.30 tot 17 uur)
Concordia Theater, Hoge Zand 42 Den Haag

Hivos organiseert, ism. de Triodos Bank, een dag met debatten en informatievoorziening over ondernemen, risico en krediet. Wat betekent (micro)financiering voor ondernemers in Bolivia, voor burgers in Zuid-Afrikaanse townships of voor Tribals in India? En hoe gaan Hivos en de door Hivos ondersteunde organisaties daarmee om? Het zijn vragen waar deze dag een antwoord op wil geven.
De dag zet het thema ondernemen, risico en krediet in een breder perspectief. Het gaat niet alleen over kredietnemers, spaarders of verzekerden, maar ook over mensen die deel uit maken van een samenleving, ideeën hebben en ervaringen op doen. Wat zegt de Islam bijvoorbeeld over krediet en waarom doen vrouwen het zo goed als het gaat over microkrediet? Wat betekent Aids voor de praktijk van Afrikaanse financiële instellingen? En wat betekenen de geldstromen van migranten voor het ondernemerschap in de landen waar zij vandaan komen?

Aanmelden kan viaof via link op http://www.hivos.nl/krediet Bron: http://www.hivos.nl/nederlands/index.html

* Symposium "Sociaal Europa? Nieuwe werknemer? - Nieuwe sociale (on)zekerheid"
Vrijdag 4 juni (van 14 tot 17 uur), Dijktheater, Da Costakade 60 Amsterdam

De Europese Unie heeft concurrentiekracht via kenniseconomie tot prioriteit gemaakt; rechtsbescherming en sociale zekerheid zijn op hun best volgend terwijl een positieve samenhang allerminst vanzelfsprekend is. Arbeid moet in dit bestel flexibeler en de sociale zekerheid "activerend". Hoe pakt dit Europese beleid uit in Amsterdam en omgeving en hoe kun je daar op een georganiseerde manier mee om gaan...

Mmv. A. Korver, R. Gerritsen en R. Vlek.
Organisatie: FNV Bondgenoten Amsterdam, ism Bijstandbond, Searchweb en Ned. Comité Euromarsen.

Toegang gratis. Meer informatie: 020-6163407/ 020-6721452 of
* Salon Latino "Arbeidsrechten voor koffieplukkers in Brazilië"
Vrijdag 4 juni (van 20 tot 21:30 uur)
Na afloop: live muziek van Ay! Juana Latijns Amerika Centrum, Nieuwe Herengracht 29 Amsterdam

De Koffiecoalitie spant zich in om de arbeidsomstandigheden op koffieplantages in landen als Brazilië, Guatemala en Kenia te verbeteren. Zij wil dat Westerse bedrijven zich aansluiten bij een gedragscode die de ergste misstanden, zoals kinderarbeid, onderbetaling, seksuele intimidatie en onveilige werkomstandigheden, uitsluit. Wat vinden koffieplukkers zelf eigenlijk van maatschappelijk verantwoord ondernemen en de implementatie van gedragscodes? Levert Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen (MVO) ook iets op voor de Braziliaanse koffieboer?

Sprekers: Bart Slob (SOMO) over MVO in Latijns-Amerika. Welke organisaties houden zich ermee bezig? Wat is het verschil tussen MVO en liefdadigheid? Geronimo Brumatti (Braziliaanse landbouwvakbond CONTAG) presenteert een onderzoek naar de arbeidsomstandigheden op koffieplantages in de Braziliaanse deelstaten Minas Gerais en Espirito Santo. Hij gaat in op de lokale beperkingen en oplossingen om de miserabele arbeidsomstandigheden te verbeteren. Ruimschoots tijd voor het stellen van vragen!

Voorafgaand is er de mogelijkheid om mee te eten, vanaf 18.30u. is er soep met brood! Meer informatie: http://www.koffiecoalitie.nl/koffie/

* Festival Mundial
Vrijdag 4 tm zondag 20 juni
Diverse plekken (eindfestival: Leijpark) Tilburg

Van 4 tot en met 20 juni vindt de 17e editie plaats van Festival Mundial: hét muziek-, informatie- en cultuurevenement van wereldformaat. Drie weken lang zijn er uiteenlopende activiteiten en manifestaties, met als absolute hoogtepunt het Festival Mundial Slotweekend in het Leijpark.

Meer informatie: http://www.festivalmundial.nl

* perspresentatie boek "Media-activisme"
Zaterdag 5 juni (vanaf 10 uur, aansluitend om 14 uur deelname aan EU-vakbondsbetoging) St Joost, Haachtse Steenweg 53 (10 min. lopen van de Kruidtuin) Brussel

Dit boek komt uit na 4 jaar Indymedia België. De presentatie vindt plaats in het gebouw waar Indymedia vanaf september zijn intrek neemt. Tevens rondleiding door dit gebouw. Boekpresentatie door auteurs Han Soete, Raf Custers, Bruno De Bondt & Redkitten (verbonden aan Indymedia).

Svp. vooraf aanmelden. Organisatie: Indymedia Belgie, ism. Uitgeverij Epo. Informatie: tel 0032-02-5211720 of
* Festival: "Geen Paniek! EuropaFestival"
Zaterdag 5 juni Het Volkshuis, Apothekersdijk 33a (van 12:30 uur tot 21 uur)
Aansluitend straatfeest/muziek bij Vrijplaats Koppenhinksteeg Leiden

Festival met lezingen, muziek, debat, diner, poëzie en presentaties over de Europese Unie, over disciplinering en democratie en het creëren van nieuwe vormen van verzet. Mmv: Jan Müter (Searchweb, Euromarsen; voor gegarandeerd minimumloon voor iedereen in de EU en betere positie van 'illegalen' en migranten op de Europese arbeidsmarkt); Steve McGiffen (Spectre-magazine, auteur, secretariaat van Europese Verenigde Linkse Fractie in het Europees Parlement); Barbara Smedema (anti-militaristische directe actie, onder andere sloop van militaire communicatieschotel); Peter Custers (solidariteitsfonds XminY, publicist over invloed van Westers economisch beleid op het Zuiden); André Fontaine (Waals activist, betrokken bij stakings- en bezettingsacties Renaultfabrieken, Clabecq en Caterpillar. Als dank geroyeerd uit de Socialistische Vakbond); Ben Hayes (Statewatch, publicist over Europol, migratiebeleid en antiterreurwetgeving); Eva Gentes (Europees Onderwijs Forum, betrokken bij bespreken nieuwe strategieën tegen de commercialisering van het hoger onderwijs).

Deelname: gratis (donatie wordt op prijs gesteld). Van te voren aanmelden. De voertaal is engels (met Nederlandse vertaling). Reserveren van warme maaltijd is mogelijk.

Organisatie: Geen Paniek! Meer informatie: tel 071-5173019;of http://eu2004.eurodusnie.nl

* Publieksdebat "Europa, hebben we er zin an?"
Zaterdag 5 juni (van 13:30 tot 15:30 uur, evt napraten in Dik T) Centrale hal, Bibliotheek, Hoogstraat 110 Rotterdam

In het kader van "010-ACTUEEL", het debatpodium voor de gewone Rotterdammer, organiseren Stichting Democratisch Steunpunt Rotterdam en de Bibliotheek Rotterdam een debat over de vraag wat de Rotterdamse burger denkt van de slagzin "Europa, best belangrijk" waarmee de regering de interesse onder burgers wil wekken voor de komende Europese verkiezingen. Zijn Rotterdammers eigenlijk wel geïnterreseerd in Europa en in hoeverre is Europa belangrijk voor Rotterdam? Centraal staan de Europese verkiezingen op 10 juni, het (dus niet) stemgedrag van de Rotterdammers, de standpunten over Europa vanuit de politiek, en 'wat gebeurt daar in Brussel allemaal'. Verder: de gevolgen voor werk/inkomen/veiligheid/milieu/ economie; de toetreding van Turkije; het NL voorzittersschap, en de vraag of de strijd tegen het terrorisme inzet van de politieke campagnes wordt (en hun mogelijke vervlakking naar een ongewenst (onderbuik)niveau).

Mmv: Max van den Berg (PvdA), Joris den Blanken (Anarchistisch Collectief Eurodusnie), Hugo Roos (Hoogleraar Regionale Economie, Haven- en Vervoerseconomie EUR), Jens van der Vorm-de Rijke (LPF), Lionel Martijn (CDA), en anderen. Olv. Liesbeth van der Kruit (KRO Radio 1).

Meer informatie: http://www.bibliotheek.rotterdam.nl/

* Demonstratie "Neen aan de Bolkesteinrichtlijn; Ja aan een Sociaal Europa"
Zaterdag 5 juni (verzamelen om 13:30 uur) Noordstation Brussel, traject Noord-Zuid

Belgische vakbonden en diverse andere organisaties houden een demonstratie om te protesteren tegen het voorstel van EU-Commissaris Bolkestein om de diensten te liberaliseren. Er wordt ondermeer de slogan gevoerd: "Werken in België voor een loon uit Letland?"

De Bolkestein-richtlijn moet ingetrokken worden. Ten eerste omdat ze het Belgisch sociaal model te gronde richt en een bedreiging vormt voor de samenhang van de Europese samenleving. Ten tweede omdat het oorsprongland-beginsel en de toepassing ervan botsen met de bescherming van loon- en arbeidsvoorwaarden (art. 50 Verdrag) en omdat het subsidiariteitsbeginsel met voeten getreden wordt. Daarnaast sluit de richtlijn zeer nauw aan bij de Algemene Overeenkomst betreffende de Handel in Diensten (WTO). Door de clausule van de meest bevoordeelde natie zal het de interne markt openstellen voor mededinging voor alle economieën en zo zal de Europese sociale dumping uitgroeien tot een globale sociale dumping.

Volgens de organisatie van de demonstratie moet een Europese richtlijn:
- de openbare dienstverlening beschermen (waarborg van toegang tot de economische, sociale, culturele en burgerrechten; levering van collectieve diensten en goederen; waarborg van overheidszeggenschap over de strategische sectoren en deelname aan het reguleren van de economie),
- de fiscale en sociale beleidslijnen harmoniseren tussen de diverse lidstaten (voorkomen van drooglegging van overheidsfinanciën, en voorkomen dat arbeid verwordt tot een variabele factor in de aanpassing van de Europese economieën) en
- de grensoverschrijdende vakbondsrechten erkennen.

Meer informatie:
http://www.abvv.be/code/nl/fram018.htm
http://www.fnv.nl/welkom/renderer.do/menuId/10708/sf/10708/returnPage/10708/itemId/
18987/realItemId/18987/pageId/10229/instanceId/10710/
http://www.local.attac.org/leuven/PamfletneenaanBolkestein.pdf

Voorstel van Bolkestein:
http://europa.eu.int/smartapi/cgi/sga_doc?smartapi!celexapi!prod!CELEXnumdoc&lg=nl&numdoc=52004PC0002R(01)&model=guichett

* LSVb-discussieavond "Publiek-Privaat"
Maandag 7 juni (vanaf 20 uur)
LSVb-hoofdkantoor, Neude 29 bis Utrecht

Waar moet de grens liggen en hoe kun je als universiteit bepalen wat nog juist is en wat niet? Wat verwachten we eigenlijk van de overheid? Diskussieer mee!

Aanmelden viaof(je krijgt het discussiestuk dan kort voor de bijeenkomst toegestuurd).

Algemene informatie: tel 030-2316464 (kantoor),of http://www.lsvb.nl/index.php?art_id=183

* Debattenreeks "People Planet Profit"
Maand juni

Gedurende de maand juni (en daarna) vinden er diverse debatten en seminars plaats rond het thema Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen, gericht op ondernemers, NGO's, ambtenaren en politici.

Een greep uit het aanbod:
- 8 juni: "Duurzame producten van niche naar mainstream." Over zogenaamde 'Cultural Creatives', "Amerikaanse term voor mensen die meer waarde aan hun leven willen geven door te kiezen voor kwaliteit in plaats van kwantiteit."
- 9 juni: "CO2 Expo 2004." Conferentie tijdens de eerste, wereldwijde CO2 marktveiling (Keulen) "met aandacht voor de ontwikkeling van de CO2 -emissiehandel en schonere technologieën die broeikasgassen verminderen."
- 16 tm 25 juni: "Lokaal ondernemen, wereldwijd beleid: het creëren van geschikte omgeving voor handel en ontwikkeling." "Uitgangspunt is ondernemen als aandrijver voor ontwikkeling. De private sector biedt arme mensen vele kansen richting uitweg uit de armoede."
- 16 juni: Symposium "Veranderende delta, nieuwe inzichten." "De Nederlandse koppositie in de internationale waterwereld kunnen we enkel behouden met een heldere toekomstvisie die richting geeft aan nieuwe ontwikkelingen en innovatie in ons buitenlandse waterbeleid."
- 17 juni: Themamiddag "Goed bestuur van maatschappelijke organisaties." Over ondermeer "veranderende vragen rond goed bestuur, verantwoording afleggen en vergroten van transparantie, toezicht houden op afstand en de maatschappij binnenhalen voor maatschappelijke organisaties."
- 17 juni: MVO-Lezingencyclus "Markant MVO - Een Europese benadering van MVO."
- 24 tm 26 juni: Conferentie "Ethiek en ondernemerschap." Driedaagse conferentie van het European Business Ethics Network.

Meer informatie: http://www.p-plus.nl/events.htm

* International expert meeting "Towards a Doha Package for development, Proposals to complete the Doha Development Agenda"
Donderdag 10 juni (van 13:30 tot 17 uur) Clingendael Institute, Clingendael 7 Den Haag

Sinds de mislukking van de Cancún-top in september 2003 is er weinig of geen vooruitgang geboekt om de Doha Agenda te bevorderen. Het lijkt nu zeer onwaarschijnlijk dat de onderhandelingen voor eind 2005 beëindigd zullen worden. De Nederlandse regering heeft de Wereldbank gevraagd de economische betekenis van de onderhandelingsvoorstellen van de verschillende coalities te analyseren en aan te geven welke mogelijke gevolgen deze hebben. Ze is vooral geïnteresseerd welke gevolgen het heeft voor de ontwikkelingsvooruitzichten van ontwikkelingsstaten, en voor de belangrijkste economische sectoren in de EU.

Tijdens de expert meeting zullen de resultaten van de Wereldbank-analyse gepresenteerd en becommentarieerd worden. Daarnaast zullen ook de resultaten van andere onderzoeken naar voren gebracht worden. Nederlandse en internationale vertegenwoordigers van parlement, corps diplomatique, ambtnarencorps, ondernemingen en civil society zullen meedoen aan het rondtafeldebat, voorgezeten door Arie Kuyvenhoven.

Mmv. van Ardenne (minister Ontwikkelingssamenwerking), W. Martin (Hoofdeconoom, Development Research Group, Trade, World Bank), J. Francois (Erasmus Universiteit), M. Keyzer (SOW-VU), G. F. Cativello (Hoofd Unit Trade Analysis, DG Trade, Europese Commissie), J. Lay (Kiel Institute for World Economics), G.L.S. Dias (University of São Paulo), C.T. Mwalwanda (Hoofdadviseur to Economic Commission for Africa), J. Clarke (hoofd Unit WTO/OECD/TRTE/GATT, DG Trade, Europese Commissie).

Organisatie: Clingendael Instituut, Centre for Latin American Research and Documentation (CEDLA) en Utrecht School of Economics ism. ministeries van Buitemlandse Zaken en van Economische Zaken. Voor het bijgewerkte programma en meer informatie, zie:http://www.cedla.uva.nl/fs_agenda_news.htm
Aanmelden bij Marinella Wallis:of tel 020-5253240

* Publieksfestival "De wereld van de VN"
Zaterdag 12 juni (10 tot 18 uur)
Melkweg, Cinecenter en Amuse (bij Leidseplein) Amsterdam

Het ministerie van Buitenlandse Zaken wil horen wat de Nederlandse burger belangrijk vindt op het gebied van internationale samenwerking en wil daarnaast een zo breed mogelijk publiek betrekken bij de VN. Minister Ben Bot is gastheer van een dag vol debatten, muziek (oa. Slovo (ex-Faithless)), interviews (oa. Theo van Gogh), discussies (oa. Ruud Lubbers), talkshows, landenprogramma's, films (miss Sarajevo), werkgroepen en nog veel meer!

Via een groot aantal rapporteurs en deelnemende ambtenaren van het ministerie van Buitenlandse Zaken worden de resultaten en conclusies van alle verschillende onderdelen aan de beleidsmakers op het ministerie overgebracht. De bezoekers worden onder andere via email op de hoogte gehouden van de resultaten van de Conventie.

Toegang is gratis. Aanmelden en meer informatie: http://www.dewereldvandevn.nl/vnconventie.shtml

De Nationale VN Conventie is een initiatief van het ministerie van Buitenlandse Zaken, de Nederlandse Vereniging voor de Verenigde Naties (NVVN) en de NCDO en wordt georganiseerd in samenwerking met Booij en van Bruggen.

* Aanloopdag "Anders Globaliseren in/en Europa"
Zaterdag 12 juni (van 12 tot 17 uur)
Hoogstr 301a Eindhoven

Met inleiding door Kees Hudig (XminY) over initiatieven, acties en netwerken rond "anders-globaliseren." Met video. Tevens kennismaken met de activiteiten, de mensen en de plek van Omslag.

Toegang: Vrijwilige bijdrage (niet gratis). Vooraf aanmelden. Inclusief biologisch-vegetarische lunch. Wie wil kan ook na afloop blijven mee-eten.
Organisatie: Omslag Werkplaats voor Duurzame Ontwikkeling.

Meer informatie: 040-2910295 ofof http://www.omslag.nl

* Debat "1 jaar Balkenende 2, tijd voor een exit-strategie?" en Feest "Dans mee tegen JP"
Donderdag 17 juni (vanaf 19 uur/debat; 22 uur/feest) Paradiso, Kl. Gartman Plantsoen Amsterdam

Na één jaar Balkenende 2 en haar rampzalig rechts beleid, na verschillende succesvolle acties van Keer het Tij, waarbij zowel lokaal, nationaal als internationaal gestreden is voor een ander beleid en na de uitslag van de verkiezingen voor het Europees Parlement, is het op 17 juni tijd voor een goed, interactief debat over een exit-strategie voor dit kabinet. En een strategie die ons voorbereidt op het najaar van 2004. In september bijvoorbeeld zal platform Keer het Tij het verzet tegen het rechtse beleid zeer dicht bij de beleidsmakers brengen door het Binnenhof te omsingelen.

Mmv. Lydia Rood (schrijfster), Femke Halsema (GL), Jan Marijnissen (SP), Sylvia Borren (Novib), Lodewijk de Waal (FNV), Vera Dalm (Milieudefensie), Harry Slinger (Drukwerk), The League of XO gentlemen (met Rude Boy), Def P. en anderen.

Entree voor de avond: 5 euro (vóór 19.30 uur, daarna 10 euro). Reserveren:
Het geld dat bij elkaar gehaald wordt met het benefietfeest gaat naar nieuwe acties van Keer het Tij. Vanaf 23:30 uur doorfeesten op Noodlanding van Paradiso.

* Demonstratie tegen 'foute' Olypische sportkleding
Dinsdag 22/ Woensdag 23 juni (tijd en lokatie vooralsnog onbekend) Amsterdam

Op 23 juni is het Olypische vuur in Amsterdam (vandaar naar Olympische Spelen in Griekenland). Wij zullen een dag eerder, op dinsdag 22 juni met een ludiek evenement in Amsterdam aandacht vragen voor de andere kant van de Olympische medaille: het harde werk dat vrouwen in lage lonen landen elke dag weer leveren om de sportkleding en schoenen te maken. Ook een (olympische) prestatie van formaat die een medaille waard is. Een demonstratie tegen 'foute' sportkleding en -schoenen gedragen door sporters.
Eveneens in juni zal een landelijke sportcongres door Schone Kleren Kampagne worden gehouden: het IOC en kledingbedrijven moeten zich meer aantrekken van de omstandigheden waaronder sportartikelen worden gemaakt.

Organisatie: Schone Kleren Kampagne. Informatie: 020-4122785 of http://www.fairolympics.nl/agenda/activiteiten_in_nederland.aspx

* Debat: "PRSP's en gezondheid: wat levert het op?"
Donderdag 24 juni (van 13 tot 17 uur)
Concordia Theater, Hogezand 42 Den Haag

Tijdens een rondetafeldiscussie georganiseerd door Wemos en Cordaid wordt de stand van zaken opgemaakt over de toegevoegde waarde van het PRSP-proces voor gezondheid.

Vijf jaar na inwerking treding van de Poverty Reducation Strategy Papers (PRSP's) van IMF en Wereldbank kunnen de eerste voorzichtige conclusies getrokken worden over deze voorwaarden voor schuldverlichting en zachte leningen. De PRSP's moeten in het land zelf worden ontwikkeld, met inspraak van maatschappelijke organisaties. IMF, Wereldbank en een groeiend aantal bilaterale donoren beloofden dit proces te steunen met geld en programma's. Vragen die aan bod komen tijdens de discussie zijn: is het PRSP proces de moeite waard om er energie in te steken? Wat gaat er mis als we dat niet doen? Wat is effectief? Kunnen we krachten bundelen?

Aanmelden vóór 15 juni door een mail te sturen naar:(u krijgt dan een definitief programma toegestuurd). Meer informatie: http://www.wemos.nl

* Anti EU parade
Zaterdag 26 juni
Van Domplein (verzamelen 14 uur) naar mooi stadspark, Utrecht

Het Axiekomitee EuNEE organiseert deze PLEUROParade, een kritische mix tussen streetrave en demonstratie. Bedoeld als protest tegen de schijnheilige EU propaganda en in het kader van Nederlands voorzitterschap van de EU vanaf 1 juli dit jaar.

EuNEE nodigt iedereen, die zich verwant voelt met een sociale, culturele en/of politiek kritische beweging, uit deel te nemen aan dit protest met vrolijke uitstraling. Deelnemers worden gevraagd een visuele bijdrage te leveren, in de vorm van een mooi spandoek, straattheater, muziek of kunstig voorwerp of iets dergelijks.

Het protest is bedoeld om de gevolgen van het EU-beleid op het dagelijkse leven aan te geven, de mooie praatjes te ontmaskeren en de repressieve regeltjes af te wijzen. Het voorstel voor een Europese grondwet is vooral bedoeld ter bescherming van de Europese handel en economie, in plaats van de mensenrechten. Europese parlementariërs trekken zich steeds minder het lot aan van de Europese burgers en worden steeds minder bereikbaar voor de mensen om wie het eigenlijk zou moeten gaan. Keer op keer worden de spaarzame goede EU projecten ondermijnd door economische belangen.

EuNEE, gelegenheidscommittee van diverse maatschappijkritische personen, heeft linkse aktiegroepen, maar ook kunstenaars, circusartiesten, soundsystems, muzikanten, straattheater en anderen creatievellingen gevraagd om een vrolijke en visuele bijdrage te leveren over serieuze onderwerpen als toenemende repressie, vluchtelingenbeleid, milieu en woningnood.

Contact: (post) Axiekomitee EuNEE, postbus 85069, 3508 AB Utrecht of (tel) 06-23555247 of (email)Meer informatie: http://eu2004.eurodusnie.nl/2004/04/1060.shtml

* Festival Globalisering
Zaterdag 26 en zondag 27 juni (van 10:30 tot 20 uur) (deuren open om 09.30 uur) Roeterseilandcomplex ((Universiteit van Amsterdam en bioscoop Kriterion)
Amsterdam Een festival met uitgebreid inhoudelijk ("prikkelende discussies en verrassende opvattingen!") en cultureel ("podiumkunsten, beeldende kunst, modeshow, films en documentaires") programma met als doel een open forum te creëeren voor maatschappelijk debat over Globalisering. Dat doet de organisatie door "een dialoog op gang te brengen tussen voor- en tegenstanders, op een leuke manier."

Er zijn podiumdebatten over de thema's "Leve globalisering - of niet?", "Amerika: zegen of bedreiging?", "Globalisering in Nederland" "Politiek tribunaal: de regering ter verantwoording", "Ervaringen uit het Zuiden", "De macht van consumenten", en "Where are we going? Toekomstvisies." Maar ook worden er door diverse organisaties en bedrijven werkgroepen gehouden met als titel: "Globalisering voor dummies", "Bollywood & The Simpsons", "Leve de vrije markt!", "Spam en internet", "Jongeren en globalisering", "Het klimaat staat op spel!" en "Eerlijke handel."

Toegang: gratis.
Meer informatie:
Thea Stals (tel 06-55340127) of Ellen Heeres (tel 06-12450527) ofhttp://www.festivalglobalisering.nl/page/programma

* Publieksdebat "Bush unlimited, the other American war"
Dinsdag 29 juni (20:30 tot 22:30 uur) Kleine Zaal, Tropentheater, Linnaeusstraat 2 Amsterdam

Debat over de gevolgen van nog eens 4 jaar 'Bush Administratie' voor Seksuele en Reproductieve Gezondheid en Rechten wereldwijd. In 2004 wordt de balans opgemaakt van 10 jaar 'Cairo', de internationale Conferentie over Bevolking en Ontwikkeling (ICPD, 1994) waarin consensus werd bereikt over een actieplan. In dit plan staat het recht van vrouwen om zelf te beslissen over seksualiteit en kindertal centraal. De besluiten dreigen in gevaar te komen als gevolg van een conservatieve coalitie tussen de VS, het Vaticaan en enkele Islamitische landen die het recht van vrouwen op seksuele zelfbeschikking en toegang tot o.a. anticonceptiemiddelen weigeren te erkennen.

Het debat wordt georganiseerd door het Tropentheater en de NCDO, in samenwerking met Share-Net. Inleiding en film "Access Denied" door Joke van Kampen, journaliste, deskundige en betrokken bij de productie van de documentaire "The Other American War". Presentaties door Paul Brest en dr. Sara Seims van de Amerikaanse Hewlett Foundation; en een debat met Tweede Kamervertegenwoordigers olv. Ans Zwerver, interim internationaal secretaris (GL) en voormalig lid Eerste Kamer.

Voertaal: Engels (vertaling is mogelijk). Bush Unlimited wordt georganiseerd in het kader van de NCDO-campagne "Kans op gezondheid" (http://www.kansopgezondheid.nl) Reservering (vóór 18 juni): tel 020-5688500. Toegang 7,50./ Studenten of CJP 4.00.

Meer informatie: S. Bleeker (tel 020-5688473 of Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.) of http://www.kit.nl

* Congres: Cultural Analysis Summer Academy [CASA]
"From the Ivory Tower to the Streets: Acting and Spectating" Vrijdag 2 tm maandag 5 juli (lokatie bekend na registratie) Amsterdam

Een vierdaags congres waarin onderzocht wordt of en hoe kritisch denken een actieve bijdrage kan leveren voor de noodzakelijke (her-)verdeling van kennis en informatie in deze tijd van dominante neoliberale monoloog en nieuw imperialisme. Over de communicatie tussen universiteiten en sociale bewegingen, en over de privatisering van onderwijs.

Vrije universiteiten, autonome onderzoekscollectieven, en activistische wetenschappers ontwikkelen alternatieven voor de kennisproductie en netwerken voor het delen van die kennis. Anderen, binnen de muren van de universiteit, buigen zich over de vraag hoe die instellingen omgevormd kunnen worden tot plaats voor het creatieve en opbouwende informatiedeling, actieve deelname, kritiek en ontwikkeling.

De banden tussen academici/studenten en sociale activisten zijn echter zwak en moeten versterkt worden. De CASA-bijeenkomst biedt een plaats voor diskussie hierover. Welke kennis is bruikbaar voor sociale bewegingen, ten behoeve van sociale transformatie? Hoe moet die kennis worden geproduceerd, verspreid en veralgemeniseerd? Hoe kunnen de strijd binnen de universiteit en het activistische onderzoek elkaar onderling versterken? Hoe kunnen openbare ruimten heroverd voor het propageren van productive kennis? Welke netwerken en bronnen zijn beschikbaar en wat moet er opgebouwd worden? Hoe kan kennis gemobiliseerd en omgezet worden ten behoeve van actie?

Een uitnogiging om actief deel te nemen door presentatie van eigen onderzoeksprojecten, bespreking van strategieën, diskussie in werkgroepen en door te netwerken. Deelname aan het organiserende committee is mogelijk. Voertaal Engels.

Aanmelding:of http://casa.manifestor.org/participate.html Meer informatie (ook flyer): http://casa.manifestor.org

Aan mensen uit (de buurt van) Amsterdam wordt gevraagd deelnemers aan CASA 2004 huisvesting te bieden.

Colofon
Een uitgave van Werkgroep Globalisering Delft/Den Haag. Voor meer informatie en analyses over de WTO zie: WTO.ZIP nieuwsbrief

(Dit artikel was oorspronkelijk op GlobalInfo gepubliceerd door Werkgroep Globalisering Delft-Den Haag.)