Aankondigingen van activiteiten en gebeurtenissen rondom WTO en aanverwante instellingen.

Verschijnt onregelmatig per mail en is tevens te vinden op http://www.globalinfo.nl en http://www.stelling.nl/trouble
Een uitgave van Werkgroep Globalisering Delft/Den Haag. Voor meer informatie en analyses over de WTO zie: WTO.ZIP nieuwsbrief

* Website voor ESF 2004 (London)

Er is een begin gemaakt met de officiële site voor het Europees Sociaal Forum 2004 in Londen. Zie: http://www.esf2004.net
Het heeft een 'Do it yourself'- opzet, ondermeer i.v.m. eerdere kritiek op de eerdere fora (zie daarvoor: http://www.indymedia.nl/nl/2003/11/15252.shtml)

* Petitie: Stop financiële steun voor mijnbouw en olieboringen!
Friends of the Earth International
http://www.foei.org/ifi/phaseoutenglish.html

Friends of the Earth International heeft een campagne opgestart voor stopzetting van elke steun door Internationale Financiële Instellingen van projecten van mijnbouw en winning van fossiele brandstoffen. De projectsteun van IFI's heeft ernstige gevolgen voor klimaat en ontwikkeling. FOEI roept Wereld Bank, Ontwikkelingsbanken en Kredietinstellingen op om te stoppen met het doen van investeringen in deze sectoren en om te investeren in sociaal verantwoorde en schone energiebronnen.

FOEI vraagt organisaties wereldwijd om de oproep te ondersteunen.
Zie: http://www.foei.org/ifi/phaseoutenglish.html
Ondertekenen kan door te mailen naar:


* Internationale conferentie over vrouwenhandel: 'Vrouwenhandel verdient meer aandacht van politiek'
Zondag 1 tm vrijdag 6 februari

De Interkerkelijke Organisatie voor Ontwikkelingssamenwerking en de Stichting Tegen Vrouwenhandel organiseren van 1-6 februari een internationale conferentie over vrouwenhandel. Doel van de bijeenkomst is het doen van aanbevelingen voor een verbeterd overheidsbeleid op het gebied van vrouwenhandel. Daarnaast willen deelnemende organisaties ervaringen uitwisselen over het waarborgen van mensenrechten van slachtoffers van vrouwenhandel.
In totaal nemen 24 personen uit 14 landen deel aan de conferentie. Tijdens de consultatie wisselen deelnemers in besloten bijeenkomsten met elkaar van gedachten, maar ook met politici en relevante Nederlandse organisaties.
3 februari: bezoek aan De Rode Draad en Atalantas; 5 februari (13 uur): ontmoeting met Anna Korvinus, Nationaal rapporteur Vrouwenhandel Nederland en Nederlandse politici o.a. Laetitia Griffith (VVD), Khadija Arib (PvdA), Marleen de Pater-Van der Meer (CDA), Marijke Vos (GL), Jan de Wit (SP); 6 februari (14 uur): openbare interviewmogelijkheid voor journalisten.
Meer info: http://www.icco.nl/delivery/icco/nl/doc.phtml?p=persberichten&index=88

* Vertrektijden bus naar NAVO 'veiligheids'-conferentie, München
Woensdag 4 februari
Om 19 uur vauit Amsterdam (Victoriahotel, Damrak, to. CS)
Om 19.45 uur vanuit Utrecht (Jaarbeursplein, achter CS)
Om 20.45 uur vanuit Arnhem (achter het station)

De bus wordt georganiseerd door het Platform tegen de 'Nieuwe Oorlog'. Meer over de akties: verderop in deze ZIP-agenda. Zondag 8 februari terugreis bus.
Kosten: 40 pleuro, incl. overnachting. Opgeven via email:of tel 030-2316666 (tijdens kantooruren).
Meer info, zie: http://www.no-nato.de en http://www.wereldcrisis.nl
Zie ook verderop in deze agenda (6/7 februari)

* Cursus: Liberalisering, welke toekomst wacht ons?
Themavond over duurzame leefstijl ('mondiale voetafdruk')
Donderdag 5 februari (van 20 tot 22 uur, zaal open 19:30 uur)
Wijk- en Dienstencentrum 'de Regenvalk', Weimarstraat 69
Den Haag

ATTAC Den Haag organiseert dit voorjaar een vierdelige cursus met als titel 'Liberalisering, welke toekomst wacht ons?'. Deze tweede avond zal in het teken staan van een Duurzame Leefstijl. Donald Pols, beleidsmedewerker van de SP legt uit hoe we tot een duurzame leefstijl kunnen komen.
De volgende avonden zijn op 19 februari ('Liberalisering van de landbouw; Welke gevolgen heeft dat en wat is beleid van de Europese Unie?') en op 4 maart ('Vrijhandel in de energie; Over privatisering van energiebedrijven en de gevolgen voor consument en milieu').

Bij interesse vooraf bellen tussen 19 en 20 uur (070-3642432; Gerard van de Ridder). Toegang bedraagt 6 euro per avond. In tegenstelling tot eerder bericht is er geen reader beschikbaar.
Betaling via Postbanknr 9386497 tnv. A. M. van Dorp, Den Haag ovv 'cursus ATTAC'
Meer info: 070-3642332 of


* Karavaan tegen sociale uitsluiting: 'De Ronde van 't Noord'
Woensdag 5 tm zaterdag 28 februari
Antwerpen-Noord

Een karavaan tegen sociale uitsluiting van de andersglobalisten van ATTAC Antwerpen zal in februari 2004 de wijken van Antwerpen Noord doorkruisen. 'De Ronde van 't Noord' zal aanwezig zijn op allerlei markten en evenementen in de wijken. Een vijftal discussie-avonden onder de noemer 'Een ander Antwerpen Noord is mogelijk: voor een sociale wereldwijk' zijn bedoeld om aandacht te vragen voor het probleem van de sociale uitsluiting waarmee deze wijken in het bijzonder mee te maken hebben.

Globalisering heeft niet alleen betrekking op de groeiende kloof tussen landen, maar heeft ook gevolgen voor onze steden. Ook hier stijgt de inkomenskloof én worden individuen en groepen gemarginaliseerd. De wijken van 't Noord zijn wijken die de gevolgen van de globalisering aan den lijve ondervinden. Het is in het kader van 'Think global, act local' dat we deze 'Ronde van 't Noord' begonnen zijn. Als andersglobalisten van ATTAC willen we vooral de bewoners én de gemarginaliseerde groepen (werklozen, mensen zonder papieren, de vierde wereldbeweging, de Belgen van Marokkaanse origine ...) betrekken bij de discussies over hun wijken en leefomstandigheden om zo alternatieven te ontwikkelen voor deze wijken.
Meer info http://www.attac.be (agenda van Attac Vlaanderen) of tel 0498-044549

Discussieavond 'Vluchten kan niet meer'
Donderdag 5 februari (vanaf 20 uur)
Café Karibu (= 'Welkom' in het Swahili)
Coninckxplein, Antwerpen

Vluchtelingen vertellen hun verhaal: het leven zoals het noodgedwongen is. Met getuigenissen van vluchtelingen uit Afrika, Iran, Afghanistan, Kosovo, een spreker van het OCIV en Angela Van De Wiele (Vluchtelingen Actie Komitee -VAK).

-- Discussieavond 'Onderwijs in een wereldwijk'
Woensdag 11 februari (vanaf 20 uur)
Omnimundo, Van Maerlantstraat 30
2060 Antwerpen

Onderwijs kan niet de maatschappij compenseren, met Jan Blommaert (prof RUG, onder voorbehoud), Frank Maerten (voormalig secretaris ACOD-onderwijs), Jos Geudens (leerkracht in een multiculturele school), Evita Willaert en Lies Crève (studenten Afrikanistiek, onderzoeksgroep onderwijs).

-- Discussieavond 'De voorstad groeit'
Woensdag 18 februari (vanaf 20 uur)
't Faboert, Tulpstraat 54
2060 Antwerpen

Rotterdam ligt - nog - niet aan de Schelde: sociale uitsluiting is geen middel tot sociale stadsontwikkeling. Buurtbewoners van Rotterdam vertellen, basiswerkers uit Antwerpen-Noord trekken parallellen en leggen verschillen bloot.

-- Discussieavond 'Delokaliseringen, sluitingen, afslankingen, afdankingen en schorsingen'
Woensdag 25 februari (vanaf 20 uur)
't Parochiecentrum van den Dam, Twee Netenstraat 1
2060 Antwerpen.

Ford, 't Belgafabriekje, Pauwels, ... De neoliberale globalisering vreet aan de tewerkstelling, zowel in het noorden als het zuiden. De gevolgen laten zich in onze stad voelen. Syndicalisten vertellen. Met o.a. Raf Verbeke over het wetsvoorstel Decroly.

-- Het Ronde feest
Zaterdag 28 februari (vanaf 20 uur)
Het Concinckxplein

Omdat niet wij het zijn die in deze stad zagen en klagen, omdat een andere wereld, een ander Antwerpen-Noord mogelijk is: feest ! Een initiatief van ATTAC antwerpen i.s.m. verschillende basisorganisaties uit Antwerpen-Noord.

* Lezing 'Chiapas 1994-2004: The Zapatista uprising ten years on'
Vrijdag 6 februari (vanaf 15:30 uur)
CEDLA, Keizersgracht 395-397
Amsterdam

CEDLA-lezing (Engelstalig) over Chiapas, Mexico, tien jaar na de opstand van het Zapatista Bevrijdingsleger. Gemma van der Haar (Centre for Conflict Studies & Department of Anthropology Utrecht University) vertelt over de Zapatista-opstand en de strijd voor autonomie voor/van de indiaanse bevolking. Wolfgang Gabbert (Institut für Soziologie und Sozialpsychologie Universität Hannover) vertelt over lokale strijd en paramilitair geweld.

Meer info: http://www.cedla.uva.nl of 020-5253498

* Borrelend op weg naar 'Festival Globalisering'
Vrijdag 6 februari (vanaf 19 uur)
De Balie
Amsterdam

De organisatoren van 'Festival Globalisering' nodigen iedereen uit om in de aanloop naar het festival mee te borrelen op 6 februari, in De Balie. Drinken, lachen en een lucht die zindert van nieuwe ideeën (zoals over de huisstijl)...

Op 26 en 27 juni 2004 vindt een gratis toegankelijk festival over globalisering plaats met een gevarieerd inhoudelijk programma en een vernieuwend cultureel programma: Festival Globalisering. Het festival richt zich in de eerste plaats op de geïnteresseerde leek en heeft tot doel om globalisering bij een breed publiek op de kaart te zetten en de maatschappelijke discussie hierover op gang te brengen.

Er zijn zes inhoudelijk hoofdthema's: Rol van de Markt; Rol van de Overheid; Duurzame Ontwikkeling; Mensenrechten; Internationale Stabiliteit en Cultuur & Media. De lezingen, discussies en workshops worden geleid door mensen met zeer uiteenlopende achtergronden, zoals Frits Bolkestein, Daniel Cohn Bendit, Joschka Fischer, Michael Moore, Mike Moore en Anita Roddick.
Voor alle programmaonderdelen geldt, dat niet de confrontatie maar de dialoog
voorop zal staan. De bundeling en uitwisseling van perspectieven moeten leiden tot vernieuwende gezichtspunten voor iedereen. Ook wordt ruimte gemaakt voor verdieping van bepaalde, afgebakende thema's.

Het stichtingsbestuur laat zich adviseren door een Denktank van vrijwilligers en door een Comite van Aanbeveling, waarin plaats hebben: Frans Nauta (Nederland Kennisland), Jan Pronk, Alexander Rinnooy Kan (ING), Kitty Roozemond (FNV), Herman Wijffels (SER), Kees Vendrik (GroenLinks)en Kees Zoeteman (Globus).

Organisaties die een workshop willen houden kunnen in de loop van februari 2004 kontakt opnemen met Hein van Gelder (030 - 2447579, Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.) en Luciano Pitzalis (06 - 28067971, Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.).
Voor een uitgebreider overzicht van de achtergronden en inhoud van het festival:
zie http://www.globalisering.com

* Protesten tegen 'veiligheids'-conferentie van de NATO;
Voor een sociaal Europa en zelfbestemming!
Vrijdag 6 en zaterdag 7 februari
München

Op 7 februari 2004 wordt in München, Duitsland, wederom de NAVO 'veiligheids'-conferentie gehouden, waarbij - in nauwe samenwerking met de wapenindustrie - oorlogsstrategieën worden doorgesproken en uitgewerkt. Sinds 2002 is hiertegen geprotesteerd (in 2003: ruim 30.000 demonstranten uit vele landen). Vijdag zijn er blokkades en andere acties rondom het conferentieoord. Zaterdag is er een grote demonstratie.
Meer informatie bij ATTAC-München (tel 00-49-89-1235448 of
En: http://www.no-nato.de

* Uitnodiging Algemene Ledenvergadering ATTAC-Nederland
Zaterdag 7 februari 2003 (vanaf 13 uur)
Kelderzaal van De Kargadoor, Oudegracht 36
Utrecht

Om te voorkomen dat ATTAC Nederland opgeheven zou worden kondigde een initiatiefgroep van tien enthousiaste ATTAC-leden op 8 november aan een nieuwe netwerkstructuur van ATTAC Nederland te willen voorbereiden. Op 2 december 2003 was er een eerste open discussie-bijeenkomst over dit voorstel en werd er een stuurgroep gevormd. Leden zijn Jan-Joseph Stok (Alert/ATTAC Maastricht), Tuur Elsinga (XminY), Rainer Quitzow en Mariana Santarelli (Alert Den Haag), Jan Vughts (Bureau Verantwoord/ATTAC Tilburg) en Karen Zandbergen (Alert/ATTAC Groningen).

Op de Algemene Ledenvergadering van 7 februari zal het voorstel van de stuurgroep voorgelegd worden (zie: http://www.attac.nl). Alle leden en geïnteresseerden van harte uitgenodigd!!
Aanmelden bij:


* Debat over gevolgen van vrijhandel voor ontwikkelingslanden
Maandag 9 februari (vanaf 20 uur)
film-theatercomplex LUX
Nijmegen

Voor- en tegenstanders botsen nog steeds over vrijhandel als remedie voor de gebrekkige economische ontwikkeling van derde wereldlanden. Uit de praktijk komt inmiddels het beeld naar voren dat er een meer gedifferentieerd beleid gevoerd zou moeten worden. Het gaat om 'fine tuning'. De naderende afronding van de GATT-onderhandelingen biedt een moment om de (on)mogelijkheden van een dergelijk meer genuanceerd beleid te bediscussiëren.
Deelnemers: Kees Vendrik (Tweede Kamerlid voor Groen Links), Joshua Livestro (publicist, oud-medewerker Bolkesteijn), Albert de Vaal (docent internationale handel, KUN), Paul Hoebink (CIDIN), olv. Lau Schulpen.

Entree gratis. Organisatie: LUX en CIDIN (Centre for International Development Issues Nijmegen). Informatie:of http://www.lux-nijmegen.nl

* Debat over World Social Forum (Mumbai) - 'Andere oplossingen voor wereldkwesties'
Woensdag 11 februari (van 19.30 - 21.45 uur)
Zernikezaal, Academiegebouw, Broerstraat 5
Groningen

Alert Groningen organiseert een (interactief) debat waar concrete alternatieven voor een andere wereld, als besproken in Mumbai, worden bediscussieerd. Daarnaast is het bedoeling om te informeren over het World Social Forum (WSF) en de plek die deze global civil society meeting heeft in de bredere politieke context. De vragen die centraal staan zijn:
- Welk belang heeft het WSF in de huidige politieke context en wat kenmerkt de ontwikkeling van het WSF van Porte Alegre naar Mumbai?
- Welke concrete alternatieven heeft dit WSF opgeleverd? Op welke manier kunnen deze alternatieven een oplossing bieden voor de problemen in de wereld?
- Wat is voor Nederland de relevantie van het WSF en de alternatieven die
hier zijn geopperd?

Peter Waterman (onafhankelijk onderzoeker) zal een kritische analyse geven van de ontwikkeling van de Social Fora. Joost Janmaat (IKV), Frank van der Valk (NOVIB) en Olivier Hoedeman (CEO) zullen iets vertellen over hun ervaringen op het WSF in Mumbai. In hun bijdragen zal de nadruk liggen op de alternatieven die zij in hun deskundigheidsgebied zijn tegengekomen. Vervolgens zal de zaal kunnen deelnemen aan het debat over deze alternatieven.

Meer info:


* Vervolggesprek 'Na Cancún: hoe nu verder? Waar zijn wij vóór?'
Vrijdag 20 februari 2004 (van 13 tot 17 uur)
AMMU, Bemuurde Weerd Oostzijde 3
Utrecht

Naar aanleiding van de mislukte WTO-conferentie in Cancún werd op 12 december 2003 de eerste Ronde Tafel gehouden over een beter wereldhandelsbeleid. Daaraan namen vertegenwoordigers deel van twaalf Nederlandse organisaties betrokken bij de meningsvorming over de wereldhandel. Op 20 februari 2004 vindt de tweede Ronde Tafel plaats. Het aantal deelnemende organisaties is uitgebreid tot veertien. Voorlopig zijn de volgende onderwerpen geagendeerd:
- Bestaanszekerheid (Lou Keune, docent Universiteit Brabant)
- Multinationale ondernemingen (Erik Wesselius van CEO)
- Regionalisering (Louis de Jel en Anton Nigten van Stichting Aarde)
- Biologische landbouw (Wytze de Lange van XminY)
- Handel in gezondheidsdiensten en trend tot privatisering van zorg (iemand
van WEMOS)

De organisatoren hopen dat er naar aanleiding van de twee bijeenkomsten een basistekst geschreven kan worden met voorstellen voor het Nederlandse beleid op het gebied van wereldhandel. Zo'n tekst zou dan gebruikt kunnen worden voor de meningsvorming binnen de deelnemende organisaties. Ook zou die een rol kunnen spelen bij het bredere maatschappelijke en politieke debat over dit onderwerp.

Meer informatie, ook over deelnemers, inzet en uitkomst van de 12 december bijeenkomst: zie http://www.globalternatives.nl
Voor het bijwonen van de bijeenkomst vooraf opgeven bij:
Kees of Martijn van XminY Solidariteitsfonds tel. 020-627 96 61 of email


* Feministische stakingsavond 'Coming out for women's rights!'
Vrijdag 20 februari (vanaf 20 uur)
CIA Infocafe, 3e Oosterparkstraat 166 huis, Amsterdam-Oost

Deze avond is gewijd aan het Women's Global Network for ReproductiveRights, een wereldwijde vrouwengezondheidsorganisatie gevestigd in Amsterdam-Oost. Kort geleden heeft de minister van ontwikkelingssamenwerking (!) aangekondigd de subsidie voor het netwerk in te trekken. Het netwerk werkt met ruim 1700 organisaties uit de hele wereld samen en verspreidt kennis over zaken rondom de seksuele en reproductieve gezondheid en rechten van vrouwen, bv. over AIDS, anticonceptie, abortus, internationale effecten voor vrouwen van de wereldbankpolitiek etc. Wat doet het netwerk, wat zijn de problemen en hoe kunnen we solidair met ze zijn? Avond met informatie en beeldmateriaal.

Meer info: http://www.wgnrr.org

* Politiek Café 'Wereldbank - Bank van duurzaam hout?'
Woensdag 25 februari (van 17.30 - 19 uur)
Café Dudok, Hofweg 1a
Den Haag

In de serie politieke café's 'Door de Bank genomen' van Both ENDS staat deze keer de rol centraal die de Wereldbank speelt bij houtkap in het Indonesische regenwoud. Dit naar aanleiding van een binnenkort te verwachten Wereldbank-besluit over een garantstelling voor de bouw van een nieuwe papierpulpfabriek op Zuid Kalimantan, Indonesië.

Tussen 1993 en 2000 is de verwerkingscapaciteit van de Indonesische papier- en pulpsector vervijfvoudigd en kwam maar liefst 92% van het pulphout uit het regenwoud. Een groot deel van dit hout is afkomstig uit illegale kap (70 tot 80% van de houtkap). De bouw van nog meer pulp en papierfabrieken wakkert de illegale houtkap verder aan. Daarnaast is het strijdig met het bossenbeleid van de Wereldbank en schaadt het de voorbeeldfunctie die de bank heeft voor de commerciële banken (stimulans voor het daadwerkelijk toepassen van richtlijnen voor een meer sociaal en ecologisch verantwoord investeringsbeleid).

Nederland kan als Europees voorzitter in de tweede helft van dit jaar een voortrekkersrol spelen bij de invoering van een certificeringsysteem voor houtimporten, en bij strenge controle en verbod op de importen van illegaal hout.

Meer informatie: MFI (Informatiecentrum van Both Ends):of tel 020-6230823. En: http://www.bothends.org

* Seminar over Europese anti-terreur wetgeving, fundamentele rechten en vrijheden
Vrijdag 27 februari (van 9 - 19 uur)
Maison des Asociations Internationales, Washingtonstraat 40
1050 Brussel

Het Progress Lawyers Network organiseert in samenwerking met de International Association of People's Lawyers een colloquium over de Europese anti-terreur wetgeving en de bescherming van fundamentele rechten en vrijheden.
"De Westerse democratieën gebruiken de 11 september aanvallen als een excuus om de mensenrechten te schenden," aldus winnaar van de Nobelprijs voor de vrede 2003, Shirin Ebadi. Op 11 december 2003 stemde het Belgische parlement in met een anti-terreur wet, die een vergaande criminalisering toestaat van radicale sociale en politieke bewegingen, een tendens die ook in andere Europese staten naar voren komt.

Sprekers op het seminar zijn bekende Europese advokaten en juristen, professoren, vertegenwoordigers van (inter-)nationale mensenrechtenorganisaties (waaronder Marjorie Cohn, een prominent jurist uit de VS).

Toegang: advokaten - 125 euro; students en werklozen - 7,5 euro; anderen 25 euro
Verzocht wordt om voor 20 februari aan te melden.
Maar informatie over programma en wijze van aanmelding/betaling:
Secretariat 'Colloquium Progress Lawyers Network' (Tel: 00-32-3-3208530; Fax: 00-32-3-3661075; email: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.)

* Tweede workshop in cyclus 'Solidaire Economie'
Zaterdag 28 februari
'De Kargadoor', Oude Gracht 36, Utrecht

Deze tweede van vier workshops 'Solidaire Economie' gaat over concrete alternatieve praktijken.
De volgende workshops worden gehouden op 27 maart en 24 april 2004. Doel van de workshops is om verder te komen met de inhoudelijke ontwikkeling van Solidaire Economie als economisch stelsel en praktijk.

Informatie over achtergrond, workshops, voorbereiding en aanmelding: http://www.globalternatives.nl/site/workshops04/work2004.html
Er kunnen maximaal 20 mensen actief deelnemen. Daarnaast kunnen belangstellenden als toehoorder aanwezig zijn.
Organisatie: Project 'Voor de Verandering'

* Film 'Bread and Roses'
Zaterdag 28 februari (om 20 uur)
CIA Infocafe, 3e Oosterparkstraat 166 huis, Amsterdam-Oost

Kino Club Ost: 'Bread and Roses' (US/UK, 2000, 110 min, Ken Loach). Sociale film over protesterende schoonmaaksters in Hollywood. Maya is een illegale Mexicaanse die in Los Angeles via haar zus een baan krijgt als schoonmaakster. Ze zijn illegaal, en mogen geen lid worden van de vakbond. Mensen worden op staande voet ontslagen en hebben geen rechten. Een vakbondsman probeert ze te helpen met een campagne voor eerlijke beloning en behandeling, door protest en confrontatie. Maya wil graag protesteren met hem, maar haar zus heeft een invalide man om voor te zorgen. Terwijl de directie probeert de protesten de kop in te drukken, gaan de zusters ook de strijd aan. Van de maker van "land and freedom'.
Info:of http://squat.net/cia

* Bijdrage aan "Brainstorm: Globalisering, kans of beproeving?"
Zondag 29 februari (sluitdatum bijdrages)
Via: http://www.kansofbeproeving.nl

De Wiardi Beckman Stichting (wetenschappelijk bureau van de PvdA) nodigt jong talent uit voor driedaagse brainstorm van internationaal niveau over: 'Globalisering: kans of beproeving?' Deze zogenaamde Wiardi Beckman Academie 2004 brengt 50 studenten en afgestudeerden (universiteit, HBO) en experts uit de wereld van wetenschap, politiek, bedrijfsleven en maatschappelijke organisaties bijeen (in voormalig klooster Bovendonk, Hoeven (NB), op 14, 15 en 16 mei 2004).

Ding mee naar één van de plaatsen door je eigen kijk op globalisering te vatten in een essay. Invalshoek: economie, internationaal recht, kunst en cultuur of mens en maatschappij. Een jury o.l.v. Eveline Herfkens selecteert de essays op analytisch vermogen en originaliteit.
Meer informatie: http://www.kansofbeproeving.nl

Een uitgave van Werkgroep Globalisering Delft/Den Haag. Voor meer informatie en analyses over de WTO zie: WTO.ZIP nieuwsbrief


(Dit artikel was oorspronkelijk op GlobalInfo gepubliceerd door Werkgroep Globalisering Delft-Den Haag.)