Niemand hoeft zich in december te vervelen...

Aankondigingen van activiteiten en gebeurtenissen rondom WTO en aanverwante instellingen.
Verschijnt onregelmatig per mail en is tevens te vinden op http://www.globalinfo.nl en http://www.stelling.nl/trouble

* Petitie: "Bijt terug: WTO handen af van ons voedsel"
http://www.bite-back.org

George Bush en de Wereld Handels Organisatie dreigen de wereld genetisch gemodificeerde teelt en voedsel op te dringen. Dat tast de keuzevrijheid van consumenten aan, maakt boeren (nog meer) afhankelijk van grote ondernemingen en bedreigt de voedselzekerheid in arme staten. Ook leidt het tot aantasting van milieu en volksgezondheid. Om toegang op de internationale markten te forceren voor genetisch gemodificeerde producten heeft Bush een klacht ingediend bij de WTO. De Europese Unie wordt beschuldigd van het opleggen van handelsbeperkingen. Indien deze opzet slaagt zal niet alleen de EU GM-voedsel en GM-teelt moeten accepteren...

Stop Bush door de "Bite Back: WTO Hands Off Our Food!"-verklaring te ondertekenen. De eis is dat de klacht ingetrokken wordt en dat het recht om NEE te zeggen tegen GMO's niet ondermijnd wordt.
Het is een initiatief van Friends of The Earth International, ondersteund door ActionAid, Public Services International, International Gender and Trade Network, Public Citizen, Confederation Paysanne en Vandana Shiva's onderzoeksinstituut.Behalve individuen kunnen ook organisaties ondertekenen. Ondertekenen kan direkt via de website (zie boven) of door te mailen


* Petitie: Referenda over de EU Grondwet in alle Europese staten
http://european-referendum.org/appeal/app2.php
sluitdatum 5 december

De European Referendum Campaign heeft als doel dat alle Europese burgers in staat worden gesteld om zich uit te spreken over het voorstel van de Europese Grondwet. Op 12 en 13 december besluit de Europese Raad in Brussel over dat voorstel maar in slechts een beperkt aantal staten is vastgesteld dat er volgend jaar een referendum zal plaatsvinden.

Organisaties worden opgeroepen om te tekenen via bovengenoemde website. Op 6 december zal de lijst van ondertekenaars aan de pers worden gepresenteerd tijdens een Europabrede activiteit. Eind november hadden zich al ruim 240 organisaties uit 27 staten aangesloten.

Onder de initiatienemers zijn zowel voorstanders als critici van de EU Grondwet.


* Petitie "Zorgvuldig handelen bij GATS-onderhandelingen"
Uiteindelijke aanbiedingsdatum 14 december.
Ondertekenen kan dus nog.


Het Nederlandse GATS-platform wil voor aanvang van de onderhandelingen van de Wereld Handels Organisatie in Genève een petitie aanbieden aan de minister van Economische Zaken. Het platform is bezorgd over de onderhandelingen over handel in diensten en wil dat een moratorium ingesteld wordt zodat de effecten van mogelijke afspraken beter onderzocht kunnen worden.

Dezelfde petitie werd in september overhandigd aan minister Brinkhorst voorafgaand aan de top in Cancún. Maar nu Cancún achter de rug is, dreigen de GATS-onderhandelingen weer hun gewone gang te gaan. Daarom wil het Platform nogmaals aandacht vragen voor de petitie. Men hoopt dat naast de oorspronkelijke ondertekenaars vele nieuwe organisaties de petitie willen onderschrijven.

Ondertekenen kan per email:of per slakkenpost:
Secretariaat GATS-platform, p/a WISE, Postbus 59636, 1040 LC Amsterdam.
Petitietekst (inclusief eerste lijst van ondertekenaars):
http://www.gats.nl/petitie.shtml of
http://www.gats.nl/_download/petitienacancun.doc
"Ref.: Verzoek tot zorgvuldig handelen inzake GATS-onderhandelingen"
Achtergronden van de GATS-campagne:
http://www.gats.nl/achtergrond.shtml

* Petitie: "Stop Genetische vervuiling in Mexico" (tweede oproep)
http://www.etcgroup.org/action3.asp

Op 20 november protesteerden 302 organisaties uit 56 staten bij de Mexicaanse regering wegens genetische vervuiling in Mexico. Hun open brief stelt dat aktie ondernomen moet worden tegen de vervuiling van inheemse maïs door GM-maïs. Ze willen handhaving van een moratorium tegen de aanplant van transgene maïs en een verbod tegen de import ervan.
Internationale organisaties als de Convention on Biological Diversity, het International Maize and Wheat Improvement Center, de Consultative Group on International Agricultural Research (CGIAR), de FAO en het Cartagena Protocol on Biosafety wordt gevraagd dit punt op hun agenda's te zetten. Het is nodig dat het voorzorgsprincipe wordt toegepast ter voorkoming van verdere erontreiniging en dat een wereldwijd moratorium wordt ingesteld tegen het gebruik van GMO's op "bronplaatsen" van maïs. Tevens moet voorkomen worden dat boeren met verontreinigde maïs aangeklaagd worden door de biotech-industrie wegens het "opzettelijk" schenden van hun patentrecht.

De ETC-groep roept op om zich alsnog aan te sluiten bij dit internationale protest. Meer informatie bij:
Hope Shand, ETC Group, Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken., +1-919-960 5223
Silvia Ribeiro, ETC Group,
Ana de Ita, CECCAM, Centro de Estudios para el Cambio en el Campo Mexicano,


* Gids: "Biodoversity - Food - Drugs.... Who is in control?"
http://www.aseed.net/agrocadabra/patents-guides/agro-patentsguide-en.htm

Op de website van A Seed is een Engelstalige gids te vinden met achtergrondinformatie over patenten op leven. Het is bedoeld als introductie bij dit thema en er is ondermeer aandacht voor:- genetische manipulatie;- boerenrechten en controle door bedrijven;- biopiraterij en privatisering van kennis; en - de relatie met de Convention on Biological Diversity (CBD), de FAO International Undertaking, intellectueel eigendomsrecht volgens TRIPs, kwekersrecht volgens UPOV, WIPO, European Patent Convention; "Turning the Tide" (Campagne tegen patentering van leven)

* Online debat "Shaping a new Afica"
Stelling 5: "Sustainable Use of Natural Resources"
Van 1 tot en met 7 december
http://www.afrikabeleid.nl/forum/?

In het kader van de maatschappelijke discussie met minister van Ardenne over het nieuwe Nederlandse Afrikabeleid kan nu gereageerd worden op de vijfde stelling. "Since the abuse of local natural resources is a local problem that is partly caused by overuse, the sustainable management of natural resources will primarily have to be developed locally. Outside influence, as proposed by the Africa policy paper, will not lead to more effectiveness, unless there is a link between local initiatives and international agreements."

Korte inleiding op de stelling:
http://www.afrikabeleid.nl/index.php?page=6_5_2
De Afrika-notitie over dit thema:
http://www.afrikabeleid.nl/uploaded_files/4.0%20Afrikabeleid%20belicht_
nota%20op%20thema%27sNL%20final.pdf
Na registratie
(http://www.afrikabeleid.nl/forum/profile.php?mode=register&sid=e72dd6f
5048d085e42dafa46c897bc60) kunt u meteen meedoen door te klikken op
http://www.afrikabeleid.nl/forum/
Voertaal is Engels.

* Tentoonstelling: "Impacts of climate change: water privatisation"
Vrijdag 5 tm zondag 7 december (van 16 tot 22 uur)
Langebrugsteeg 2 Amsterdam

Carbon Trade Watch (een project van het Transnational Institute) en Concrete Dok houden een expositie over de gevolgen van klimaatsverandering en de opkomende markt voor handel in vervuiling. "Silencing Voices Trading Lives; Power, Control and Resistance from the grassroots".Parallel aan de VN conference over klimaatsverandering die plaatsvindt in Milaan zet de expositie klimaatsverandering in de grotere context van de privatisering van het milieu en de gevolgen van de Internationale Financiele Instituten op onze levens.Er worden films getoond, er zijn foto's, geluidsopnamen, online-verbindingen en er worden workshops gehouden.

Van 5 tot en met 7 december staat het thema waterprivatsiering centraal.
Meer informatie over het programme:http://www.tni.org/ (klik op activities)

* Landelijke actiedag "Keer het Tij"
Donderdag 18 december

Als vervolg op de grote demonstratie van 20 september is er op donderdag 18 december 2003 een landelijke actiedag. Dan zijn gelijktijdig in tientallen plaatsen lokale acties tegen de plannen van dit kabinet. Vele van de 350 deelnemende organisaties en lokale groepen zullen georganiseerd in lokale Keer het Tij-platforms iets organiseren.Meer informatie binnenkort op:
http://www.keerhettij.nl/


* Open trefdag ATTAC Vlaanderen
Zaterdag 7 december (van 10 tot 18 uur)
Aula CTL, Hogeschool Gent
Voskenslaan 270, 9000 Gent

Tijdens deze trefdag zijn er verschillende lezingen, diskussies en workshops.Achtereenvolgend zijn dat een lezing door Susan George over de GATS en publieksdiscussie; Workshop over de commercialisering van het onderwijs met Ronald Commers (moraalfilosoof RUG) en Jan Buelinckx (Attac RUG); Workshop over economische democratie met Stephen Bouquin (prof. Universiteit Amiens) en Raf Verbeke (werkgroep economische democratie Attac Vlaanderen); Workshop over Europa en de Conventie (Welk Europa willen wij?) met Daniel Spoel (Attac Wallonie-Bruxelles), Gaetan Regniers (Attac RUG), Anne van Lancker (SP.A Europarlementslid); Diskussie over "De mythe van de globalisering" met Francine Mestrum (Attac Gent, auteur "Globalisering en armoedebestrijding"), Rudy de Meyer (Diensthoofd Studie en Publicaties 11.11.11), Jan Dumolyn (Attac Brugge, auteur "Ya Basta!), Peter Tom Jones (Attac Leuven, auteur "Ya Basta!"), Dries Lesage (RUG); en een diskussie over de vraag "Is de vakbond een historische bondgenoot in de strijd tegen de neoliberale globalisering?". Na slotspeech door Eric Goeman (woordvoerder Attac Vlaanderen) nog borrelen tot 19 uur

Meer info:
http://www.belgique.attac.org/vlaanderen/calendar/
december2002/kalender.html

* Ontmoeting met Indonesische en Sri Lankaanse arbeidsters en vakbondsvertegenwoordigers uit de kledingindustrie.
Zondag 7 december (van 10 tot 17 uur)
Felix Meritis, Keizersgracht 324 Amsterdam

De Schone Kleren Kampagne organiseert van 4 tot 8 december een speakerstour door Nederland. De delegatie bestaat uit arbeidsters en vakbondsvertegenwoordigers uit de kledingindustrie in Indonesië en Sri Lanka. Op zondag 7 december heeft u de unieke kans om met deze mensen te praten over de dagelijkse situatie van arbeidsters in kledingfabrieken. De SKK ondersteunt arbeiders en hun organisaties in hun strijd voor een verbetering van arbeidsomstandigheden in de kledingindustrie door bijvoorbeeld brieven- en kaartencampagnes en solidariteitsacties.

Ook sluiten we op deze dag het Fashion Files-project af. Tien Nederlandse jongeren zijn in oktober 2002 met de Schone Kleren Kampagne en de CNV-jongerenorganisatie in Sri Lanka geweest. Zij hebben daar met eigen ogen kunnen zien hoe de arbeidsomstandigheden in kledingfabrieken zijn. Terug in Nederland gaven ze workshops op middelbare scholen om hun ervaringen te delen en scholieren bewust te maken van de omstandigheden waaronder kleding wordt gemaakt. Eind 2003 loop dit project in deze vorm af.

Toegang is gratis.
Meer informatie: 020-4122785 of
Programma:http://www.schonekleren.nl

* Algemeen Overleg Tweede Kamer over evaluatie van Cancun
Dinsdag 9 december (van 18:15 tot ca. 20:15 uur)
Kappeyne van de Coppellozaal, Tweede Kamergebouw Den Haag

Op 9 december is er een Algemeen Overleg van de vaste commissie voor Economische Zaken met minister en staatssecretaris van Economische Zaken over de WTO. Daarin wordt de brief van 7 oktober 2003 besproken die de minister aan de Tweede Kamer stuurde (27 074, nr. 70). Aan de orde is de evaluatie van de top in Cancún, van september 2003.
Dit overleg vindt plaats nadat de Europese ministers voor Handel en die voor Buitenlandse Zaken zich op 2 resp. 8 december uitgesproken hebben het beleid van de EU inzake voortgang van de WTO-onderhandelingen in Genève.Kamer/zaalnr: N 002. Er zijn 60 zitplaatsen voor publiek!
Bron:
http://www.tweede-kamer.nl/vergaderingen/
commissievergaderingen/volgende_weken/index.jsp
(klik op week 50, daarna op 9 december, "WTO (met minister en stss. EZ)").

* Politiek Café: "Eerlijke Handel, uit de mode?"
Woensdag 10 december (van 16:30 tot 18:30 uur)
Het Spaansche Hof, Westeinde 12 Den Haag

BothEnds, Fair Trade Association, Landelijke Vereniging van Wereldwinkels, SOMO en Wemos nodigen uit voor een debat met beleidsmakers, politici, maatschappelijke organisaties en hun Zuidelijke partners over de toekomst van de wereldhandel en de alternatieven voor een eerlijker wereldhandel met respect voor de mensenrechten. Deelnemers aan de paneldiscussie zijn o.a. een vertegenwoordiger van het Ministerie van Economische Zaken, een Europarlementariër, Kris Douma (Tweede Kamerlid van de PvdA) en John Kinuthia (WTO-specialist uit Kenia).

De diskussie is opgebouwd aan de hand van een aantal dilemma's:
Dilemma 1: "Willen en kunnen we door met de huidige wereldhandelsorganisatie?"
Dilemma 2: "Soevereiniteit of regulering?"
Dilemma 3: "Wederkerigheid: voor wat hoort wat?"
Slotdebat: "Zal de EU zich iets aantrekken van de afloop van Cancún?
Hoe gaat Europa verder in de WTO-onderhandelingen en wat is de invloed van Nederland op het WTO standpunt van de EU?

Toegang is gratis. Na afloop een tijd voor een borrel.
Meer info:of 020-4352079.
En: http://www.wemos.nl/deeplink.asp?dID=15&lang=nl&tp=1&bid=369031128

* Conferentie: "Partnerschappen voor Duurzame Ontwikkeling - Eén jaar na Johannesburg"
Donderdag 11 december (van 10:30 tot 15:45 uur)
Grote Kerk Den Haag

Het ministerie van Buitenlandse Zaken, de Stichting Maatschappij en Onderneming, DHV-Adviesgroep Duurzaam Ondernemen, het NCDO en het Koninklijk Instituut voor de Tropen nodigen u uit om deel te nemen aan deze conferentie. Er zijn geen kosten verbonden aan de deelname.

Introductie, programma en achtergrondinfo:
http://www.kit.nl/development/dov/html/partnerships.asp
Meer info bij KIT NIPS (tel. 020-5688633, 020-5688494 of
Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.)

* Na Cancún: Alternatieven voor het WTO-beleid
Vrijdag 12 december (van 13 tot 17 uur)
De Kargadoor, Oudegracht 36 Utrecht.

Op initiatief van het project 'Vóór de Verandering' wordt de balans opgemaakt van de inhoudelijke kritiek die Nederlandse maatschappelijke organisaties op de WTO hebben geuit ten tijde van de top in Cancún.
Vertegenwoordigers van onder andere WEMOS, NOVIB, Platform ABC, CEO, BothEnds, Milieudefensie, XminY, de FNV, Universiteit van Wageningen, Universiteit van Tilburg, en (ovb) SOMO presenteren hun kritiek en bediscussiëren dan voorstellen voor alternatief beleid. Besproken worden uiteenlopende gebieden, als landbouw, milieu, arbeid, onderwijs, gezondheidszorg, bedrijfsleven en kapitaalsverkeer.Nu het neoliberale WTO-beleid tijdelijk een halt is toegeroepen, moeten alle hoofdrolspelers opnieuw positie bepalen. Dit biedt de kans om naar voren te komen met voorstellen voor fundamentele alternatieven die een eerlijker internationaal handelsstelsel mogelijk zouden maken.

Meer info: http://www.globalternatives.nl/site/agenda/ind-agenda.html
Rond 5 december zullen op de website korte beschrijvingen van de alternatieve voorstellen door de deelnemers beschikbaar gesteld worden. De bijeenkomst is ook toegankelijk voor publiek (opgave via: 020-6279661 (Kees of Martijn, XminY Solidariteitsfonds) of Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.).

* Europese aktiedag voor een beter onderwijssysteem
Zaterdag 13 december

Stakende en aktievoerende studenten (met name uit Frankrijk en Duitsland) hebben een internationale aktiedag uitgeroepen. De laatste weken wordt in een groot aantal Franse en Duitse universiteiten gestaakt en er waren demonstraties, bezettingen en andere akties. Studenten in andere Europese staten worden opgeroepen om ook in aktie te komen, bijvoorbeeld door een demonstatie te organiseren op 13 december. De eis is een beter onderwijssysteem en stopzetting van de ontmanteling van sociale verworvenheden.
Er zijn berichten uit Groot-Brittannnië en Zwitserland dat men zal aansluiten bij de aktiedag. In de aanloop naar de 13e zullen er in Duitsland verschillende akties georganiseerd worden. (En in Nederland...?).

Meer info: http://www.education-is-not-for-sale.org

* De mondialisering van het lokale #4
Arjun Appadurai: "Cultural Globalization and the Public Sphere"
Zondag 14 december (vanaf 16 uur)
'De Balie', Kl. Gartemanplantsoen 10 Amsterdam


In deze vierde publiekslezing spreekt Arjun Appadurai over de culturele stromen van mondialisering, lokale en mondiale indentiteiten en de spanning tussen het publieke domein en de publieke ruimte in de nieuwe mondiale geografie van de plek. De noodzaak wordt onderzocht om het mondialiseringsdebat te verschuiven en te komen tot een 'nieuwe geografie van lokaliteit en burgerschap'. Arjun Appadurai is directeur 'Cities and Globalization' aan de Yale University (New Haven, VS) en is een uitzonderlijk denker over culturele kwesties van mondialisering.

Aansluitend discussie olv. Maarten Hajer met Paul Scheffer (publicist en bijzonder hoogleraar grootstedelijke problematiek, Universiteit van Amsterdam) en Mariet Schoenmakers (directeur Stedenbouw, Rotterdam).

Toegang 7,50 euro (reserveren: 020-5535100).
Organisatie: Ruimtelijk Planbureau ism De Balie.
Info:of 070-3490790.
http://www.debalie.nl/dossierartikel.jsp;jsessionid=21CA4587235EF34CA579F469ED3EF2A8?dossierid=5904&articleid=5924

* Politiek cafee Solidaire Economie
Zondag 14 december (van 13.30 tot 16.30 uur)
De Hobbitstee, Van Zijlweg 3 Wapserveen

Het tweede debat uit de serie van vier over Solidaire Economie. Deze keer is het thema: verantwoordelijkheid. Met ondermeer Paul Dijkstra van Vereniging Solidair.
Info en aanmelding: Theo Koster (0521-321328 of Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.)
Meer info:
http://www.leefgemeenschapdehobbitstee.nl/activiteiten/#politiek%20café
Er wordt een vrijwillige bijdrage gevraagd voor deelname.
De volgende cafees' zijn op 18 januari en 28 maart 2004.

* Lezing: "Belastingsparadijzen, de hoekstenen van de globalisering - Van Eurodollars tot financiële deregulering ..."
Dinsdag 17 december (vanaf 20 uur)
Studentenhuis De Brug, Sint-Pietersnieuwstraat 45 Gent

Attac-RUG organiseert een lezing over het ontstaan van de belastingsparadijzen en hun rol in de financiële globalisering. Maar ook hier komt het verzet aan de orde, oa. onder impuls van Attac met de oprichting van het Europees netwerk tegen belastingsparadijzen en -ontwijking. De spreker is Stijn Oosterlynck (Lancaster University, Attac-Vlaanderen).

http://www.belgique.attac.org/vlaanderen/calendar/december2002/attacrug
20021217.htm

* Workshopcyclus 'Solidaire Economie'
Van januari t/m april 2004 Utrecht

Naar aanleiding van de drukbezochte Landelijke dag van Alternatieven op 6 september jl. start een cyclus van vier workshops 'Solidaire Economie'. Solidaire economie is gericht op het realiseren van de noodzakelijke zorg voor alle levende en toekomstige mensen, met respect voor de natuur en het milieu. Ze gaat er van uit dat samenwerking, onderlinge ondersteuning en een verantwoorde omgang met de natuur uit oogpunt van duurzaamheid meer opleveren dan concurrentie en ongebreidelde winstbejag. Doel van de workshops is om verder te komen met de inhoudelijke ontwikkeling van Solidaire Economie als economisch stelsel en praktijk.

De Workshops worden gehouden op 31 januari, 28 februari, 27 maart en 24 april 2004 in 'De Kargadoor', Oude Gracht 36 te Utrecht. Er kunnen maximaal 20 mensen actief deelnemen. Daarnaast kunnen belangstellenden als toehoorder aanwezig zijn. Bij zeer grote belangstelling wordt overwogen om een extra cyclus van workshops te starten.

De deelname is gratis. Reis en consumptiekosten zijn voor eigen rekening. Informatie over workshops, voorbereiding en aanmelding:
http://www.globalternatives.nl/site/workshops04/work2004.html
Meer over Solidaire Economie is te vinden in "Vóór de Verandering - Alternatieven voor het Neoliberalisme" (XminY 2001), en "Noodzaak en
kenmerken van Solidaire Economie" (Lou Keune) op
http://www.globalternatives.nl