De nieuwste uitgave van misschien wel het enige Nederlandstalige tijdschrift over internationale economische kwesties...

INHOUD:

A) De Trans-Atlantic Business Dialogue komt naar Den Haag!

Op 18 november is er in Den Haag de besloten "Transatlantische Innovatie- en Concurrentiebijeenkomst" voor regeringsvertegenwoordigers, parlementariërs en CEO's van bedrijven actief in de Trans-Atlantic Business Dialogue (TABD). De TABD - die gericht is bevordering van 'vrijhandel' tussen VS en EU - zal het democratisch gehalte van de besluitvorming alleen maar verder uithollen en de neerwaartse spiraal in milieu- en consumentenbescherming versterken.
Zie hier als apart stuk

B) "Hearing" of "listening"? Operatie Sollicitatie geslaagd

Niets lijkt 'spin doctor' Peter Mandelson in de weg te staan om de nieuwe Handelscommissaris van Europa te worden. De hoorzitting in het Europees Parlement op 4 oktober verliep vlotjes... Het was onmogelijk om uitvoerig in te gaan op zijn toekomstige verantwoordelijkheden, zijn innige banden met Europese en Amerikaanse bedrijfslobby's en zijn ideeën over bijvoorbeeld privatisering van publieke voorzieningen. 'The right man on the right spot', zeg maar.
Zie hier als apart bericht

C) Wie is Mandelson, de nieuwe EU commissaris voor handel?

"Globalisering straft landen die proberen een economisch beleid te voeren zonder rekening te houden met de realiteit van de markt of verstandig beheer van overheidsgeld. In die zin, en door de dringende noodzaak om de starheid van de markten voor kapitaal, arbeid en goederen te vervangen door flexibiliteit, zijn we allemaal Thatcheristen" - Peter Mandelson, The Times, 10 juni, 2002
Zie hier als apart bericht (onderaan)

D) Exclusieve positie van G7 onder druk; Wereldbank-voorstel voor nieuwe rol voor ('financiële') G20

De machtigste industriestaten moeten steeds meer rekening houden met opkomende economieën als Rusland, Brazilië, India en China (de zogenaamde BRIC-staten). Niet alleen wordt nu hun invloed al gevoeld op handelsgebied, maar ook op het financiële en monetaire vlak. De 'financiële'-G20 waarvan zij deel uitmaken is door Wereldbank voorgedragen als formele adviseur van de G7. In november spreekt de G20 zich uit.
Zie hier als apart bericht

E) EU blijft suiker dumpen

Het bestaande Europese suikerbeleid loopt op 30 juni 2006 af. Op 14 juli publiceerde de EU haar voorlopige voorstellen voor de beleidsvernieuwing. De voorgestelde uitgangspunten zijn in strijd met recente beloften binnen de WTO over afschaffing van alle Europese exportsubsidies, en met een uitspraak van het WTO-conflictpanel. Het zijn slechts de suikerverwerkende industrie en de grote Franse boeren die juichen over de Europese voorstellen.
Zie hier als apart bericht


F) Website over Bilaterale en Regionale Vrijhandelsverdragen:
http://www.bilaterals.org

De VS en EU voeren al vanaf begin jaren '90 een agressief beleid om bilaterale en regionale verdragen op het gebied van handel en investeringen met armere landen te sluiten. Met de WTO tijdelijk in het slop is die activiteit opgevoerd. De inhoud van deze akkoorden gaat vaak nog verder dan waartoe bij de WTO besloten is. Ook is de problematiek moeilijk te doorgronden omdat de onderhandelingen veelal achter gesloten deuren van de ministeries van handel en economische zaken plaatsvinden en omdat parlementen er geen belangstelling voor hebben. Nu dan een website voor het zoeken en plaatsen van alles over deze BIT's en RIT's. (hieronder te vinden)

G) Crisis in multilaterale onderhandelingen: zijn bilaterale verdragen de oplossing?

Sinds de mislukking van 'Cancún' lopen de de WTO-onderhandelingen stroef, ook ondanks de overeenkomst van afgelopen juli. Ondertussen richten veel WTO-lidstaten zich op bilaterale of regionale verdragen. Zo ook de Europese Unie. Zij heeft al een FTA (Free Trade Agreement) met Chili en Mexico en is momenteel aan het onderhandelen met de Mercosur-landen. De grote vraag is natuurlijk wat de Europese Unie hiermee denkt te bereiken.
Zie hier als apart bericht

H) EU-Mercosur: het vel over de oren

Een goed voorbeeld van problematische regionale onderhandelingen over handel, zijn die die momenteel tussen de EU en de Mercosur (Brazilië, Argentinië, Uruguay en Paraguay) worden gevoerd. Kritische boerenorganisaties in Brazilië, verenigd in Via Campesina, hebben aan de bel getrokken omdat de onderhandelingen uit dreigen te monden in een overeenkomst die miljoenen mensen werkloos zal maken.
Zie hier als apart bericht

I) Nieuwe ontwikkeling: EU-Mercosur onderhandelingen lopen vast

Tijdens de ondervraging van kandidaat EU-commissaris voor Handel, Peter Mandelson, verklaarde deze op 4 oktober dat er problemen waren opgetreden in de besprekingen tussen Mercosur en de EU. De kans is groot dat Lamy er niet in slaagt om er voor het einde van zijn ambtstermijn een akkoord uit te slepen. Mandelson zal zonodig Lamy's taak overnemen en meer op 'inhoud' dan op 'snelheid' letten...
Zie onderaan dit aparte bericht

L) Diversen / Agenda
(hieronder)

*******************

F) Website over Bilaterale Vrijhandelsverdragen
(door Kees Hudig)

Met http://www.bilaterals.org is een website in het leven geroepen waar informatie te vinden (en te plaatsen) is over bilaterale en regionale vrijhandelsakkoorden en onderhandelingen daarover.

Nu de WTO - met een agenda gericht op vrijhandelsafspraken met een wereldwijd bereik - tijdelijk in het slop zit, zijn deze bilaterale en regionale akkoorden des te belangrijker geworden. Maar de rijke landen, met name de VS en EU, voeren al vanaf begin jaren '90 een agressief beleid om verdragen op het gebied van handel en investeringen met armere landen te sluiten. Het was onder kritische volgers van de neoliberale agenda een publiek geheim dat de inhoud van deze akkoorden vaak nog verder gaat dan waartoe bij de WTO besloten is. Tegelijkertijd is de problematiek moeilijk te doorgronden omdat de onderhandelingen veelal achter gesloten deuren van de ministeries van handel en economische zaken plaatsvinden en omdat parlementen er geen belangstelling voor hebben.

We kwamen er in Nederland achter welke belangrijke rol internationale handels- en investeringsverdragen spelen toen we enkele jaren geleden onderzoek gingen doen naar het Bilaterale Investeringsverdrag (BIT) dat Nederland met Bolivia had afgesloten. Het speelde een rol bij de geruchtmakende privatisering van het drinkwater van de stad Cochabamba. Het geprivatiseerde drinkwaterbedrijf werd door de Amerikaanse eigenaar in Nederland gevestigd (bij de bank ING) zodat het bescherming zou kunnen genieten van het Nederlandse investeringsverdrag. Wij ontdekten dat Nederland ongeveer 70 van dergelijke BIT's afgesloten heeft, en dat er nooit één discussie in het parlement over geweest is. Dat terwijl elk afgesloten verdrag door het parlement geratificeerd moet worden.

De initiatiefnemers van de website benadrukken dat de handels- en investeringsverdragen niet alleen economische belangen dienen, maar dat ze vaak ook een politiek wapen vormen. Bij de invulling van de akkoorden hebben lobbygroepen uit het bedrijfsleven grote invloed en de effecten van de akkoorden kunnen vergaand zijn. Het aantal transnationale ondernemingen dat BIT's gebruikt om regeringen voor het gerecht te slepen (voor schadevergoedingen wegens 'gederfde' winsten), groeit met de maand. De verdragen hebben vaak invloed op regelgeving op het gebied van arbeidsrechten, overheidsdiensten of milieu. Een direkte invloed die voortvloeit uit de toepassing van de verdragen of een indirekte om mogelijke conflicten met bedrijven te voorkomen).

Om activisten en maatschappelijke pressiegroepen wereldwijd van informatie te voorzien over het ondoorzichtige woud aan verdragen, vrijhandelszones en 'economische partnerships' is nu (het meertalige) http://www.bilaterals.org opgericht. Het is een project dat voor iedereen gratis beschikbaar is, maar slechts succesvol kan zijn als er van alle kanten deskundige input geleverd wordt.

L) Diversen / Agenda:

Urgent: stem tegen de Braziliaanse GM-plannen!

President Lula wil deze week (!) - ondanks veel verzet in zijn land - wetgeving toelaten die bestaande GM-experimenten legaliseert en het planten van GM dit jaar toestaat. Steun de strijd van kleine boeren, landloze landarbeiders, milieu-, consumnetenorganisaties en vakbonden voor GM-vrije zones en tegen deze wet.De link is te vinden op: http://www.gmwatch.org/proemail1.asp?id=5

En meer info:
http://msnbc.msn.com/id/6214136/site/newsweek/
http://www.andalecoop.com/articles.asp?article=27889

******************************

Met CEO op zoek naar de EU-lobbyisten in Brussel (22-10)

Onderzoeksgroep Corporate Europe Observatory nodigt uit voor een tour op 22 oktober door de Brusselse wijk waar de EU kantoor houdt. Onder leiding van een gids worden de gebouwen van de belangrijkste industrie-lobbygroepen, van denktanks en van PR-firma's aangedaan en verneemt u concrete voorbeelden van lobbywerk gericht tegen vooruitgang op gebied van milieu en sociale aangelegenheden. CEO presenteert ook mogelijkheden voor campagnevoering tegen de excessieve macht van bedrijven zoals de oproep tot stingentere regulering en transparantie-eisen voor lobbyisten bij de de EU-instellingen. Voertaal: engels. Meer info: http://www.corporateeurope.org/lobbycracy.html

******************************

Open dag voor rechtvaardig belastingssysteem (24-10)

Op 24 oktober organiseert ATTAC Vlaanderen samen met het Financiële Actie Netwerk (FAN) een 'open belastingsdag'. Iedereen is van harte uitgenodigd om op een luchtige manier kennis te maken met verschillende aspecten van een rechtvaardig belastingssysteem: de vermogensbelasting en de algemene sociale bijdrage, belastingsparadijzen, de onrechtvaardige verdeling van de belastingsdruk en de Tobintaks. Het geheel wordt afgesloten met een grote belastingsshow in de 'Vooruit' (kaderend in de reeks 'Toestanden'). Je vindt het volledige programma op: http://vl.attac.be/article288.html

******************************

Wemos-seminar over public partnerships en gezondheid (4-11)

Tijdens het seminar 'Solution or Disillusion - Can we make global public private partnerships work for health?', op 4 november as., presenteert Stichting Wemos de resulaten van onderzoek naar de werking van publiek-private partnerships in zes ontwikkelingslanden. De partnerships worden daarbij belicht vanuit het perspectief van ontwikkelingslanden, vanuit de positie van de Wereld Gezondheids Organisatie en vanuit de betrokkenheid van de farmaceutische industrie. Daarna wordt gediskussieerd over de vraag of de partnerships bijdragen aan een duurzame verbetering van de gezondheid van mensen in ontwikkelingslanden, en welke gevolgen partnerships hebben voor het functioneren van de gezondheidszorg. Voertaal: engels. Meer informatie: http://www.wemos.nl

******************************

Verslagen van Na Cancún en van de 2e Dag der Alternatieven

De eerste verslagen te vinden van workshops en plenair van de 'Tweede Dag der Alternatieven' die op 19 september j.l. gehouden is zijn te vinden op: http://www.globalternatives.nl/index.php?page_id=31&style_id=

Het eindverslag van de diskussiebijeenkomsten 'Na Cancún - Alternatieven voor het WTO-beleid' die het afgelopen jaar plaatsvonden is te vinden op: http://www.globalternatives.nl/file/26 (De brochure kan ook als papieren versie besteld worden)

******************************

Kritische analyse over Bolkestein Directive

"Transforming Europe into a Special Economic Zone - The EU's Services Directive", een kritische (engelstalige) analyse van de Bolkestein Richtlijn voor Diensten in de Internal (Europese) Markt, door Thomas Fritz (Attac Germany / BLUE 21) ie te vinden op:

http://www.attac.de/gats/hintergrund/Fritz-vs-Bolkestein-EN.pdf of op:
http://www.blue21.de/Fritz-vs-Bolkestein-EN.pdf

******************************

Boek: 'Een economie waar iedereen bij wint - een geschiedenis van productiewijzen en een economisch alternatief: het postkapitalisme', door Jo Versteijnen.(ISBN 90 6728 171 9 / NUR 740 / euro: 15,-)

Te bestellen bij de boekhandel of via Uitgeverij Papieren Tijger tel: (076) 522 83 75 / fax: (076) 520 53 29 e-mail:

De auteur beschrijft hoe verschillende productiewijzen door de tijd heen ieder op hun eigen manier het belang dienden van de economische elite, hoe onder invloed van verzet en strijd de dominantie van de ene productiewijze werd afgelost door die van een volgende en hoe dit proces uiteindelijk uitmondde in de productiewijze van het kapitalisme. Zijn conclusie is dat de werkelijke oplossing van de problemen die het kapitalisme oproept niet liggen in een poging een en ander bij te stellen en de scherpe kantjes af te slijpen, maar in een nieuw economisch stelsel: het postkapitalisme. Hij beschrijft de fundamenten: een productiesfeer waarin geen geld meer omgaat en de invoering van een voor iedereen ongeveer gelijk periodiek budget. Deze fundamenten maken de realisering mogelijk van welvaart en welzijn voor alle mensen en noodzakelijke zorg voor het milieu - nu en in de toekomst -, waarbij de vraag of er voldoende geld voor dit alles beschikbaar is niet meer ter zake doet.

******************************

Nieuwe film: 'The Yes Man'

Het waargebeurde verhaal van twee in het pak gestoken activisten die zich - zonder enige 'economics-training' - herhaaldelijk voordoen als woordvoerders van de Wereld Handels Organisatie. Het avontuur begint met het maken van een fake WTO-website. De satire wordt echter voor werkelijk aangenomen en Mike en Andy worden uitgenodigd op conferenties, op scholen en bij media als WTO-vertegenwoordigers. Verheugd om de organisatie te kunnen vertegenwoordigen welke ze verafschuwen, beginnen ze hun onwetende publiek te shockeren met een heel zwarte comedie over de wreedheid van de globalisering door transnationale bedrijven.

http://movies.channel.aol.com/movie/main.adp?mid=17410
www.theyesmenmovie.com

******************************

Discussienota: Keer de afbraak van het spoorvervoer in Nederland.

"Lijnen naar de Toekomst" is een recente nota waarmee FNV Bondgenoten in de achterban van de vakbond binnen de spoorbedrijven een discussie start over een alternatief groeiscenario voor NS.

Volgens de nota - een initiatief vanuit protest tegen de NS-strategie afgetreden leden van de ondernemingsraad - moeten het spoorbedrijf en de staat, die alle aandelen in handen heeft, streven naar reizigersgroei in plaats van winstmaximalisatie. Daarvoor is het van belang te stoppen met het sluiten van lijnen en alle aanbestedingen te heroverwegen. Verder moet de organisatie van het spoorbedrijf ingrijpend veranderen. En wordt de de prijs- / kwaliteitsverhouding van een treinreis - onterecht - steeds slechter.Meer info: http://www.bondgenoten.fnv.nl/renderer.do/menuId/3301/sf/3330/returnPage/3330/itemId/18474/realItemId/18474/pageId/3330/instanceId/5490/

Discussienota 'Lijnen naar de toekomst' is te vinden op: http://www.bondgenoten.fnv.nl/download.do/id/100002092/cd/true/

Colofon

Nieuwsbrief over ontwikkelingen rondom Wereld Handels Organisatie WTO en de Europese Unie. Het is een initiatief van de Werkgroep Globalisering Delft-Den Haag. Aan dit bulletin hebben meegewerkt: Lou Keune, Rodrigo Fernandez, Renate Ebner, Kees Hudig, Chris Peeters, Anne van Schaik, Rob Bleijerveld, Maurice Claessen, Olivier Hoedeman en Stefan Verwer

Stuur mededelingen, copy of reacties naar:Nieuwsbrief WTO.ZIP (en meer over globalisering) is te vinden op http://www.globalinfo.nl, op http://www.indymedia.nl en op http://www.stelling.nl/trouble Voor een gratis email-abonnement, mail naar

(Dit artikel was oorspronkelijk op GlobalInfo gepubliceerd door Werkgroep Globalisering Delft-Den Haag.)