Omdat nare plannen van ondernemers en hun politici meestal niet vanzelf van tafel verdwijnen, roept XminY op om acties te bedenken om Balkenende en zijn kabinet te weerstaan.

XminY Solidariteitsfonds: Maak er een mooie herfst van.

Win de Bastille-Award!

Medelanders! Met het aantreden van het kabinet Balkenende zijn duistere tijden aangebroken voor ons land en ook over de rest van Europa en de wereld wordt een schaduw geworpen door het Nederlands voorzitterschap van de EU. Het geplande beleid van de regering als geheel en van elk afzonderlijk ministerie zal ernstige gevolgen hebben op allerlei gebieden. Zo\\\'n beetje alles dat waardevol is, zal worden wegbezuinigd en wat er overblijft willen ze privatiseren.

Protest en verzet zijn daarom meer dan ooit noodzakelijk. Grote demonstraties zijn daarbij belangrijk, maar nog niet genoeg. Vele kleinere acties zullen de druk op moeten voeren. XminY Solidariteitsfonds heeft (al meer dan 35 jaar) de taak om hierbij financiële ondersteuning te geven. Wij roepen daarom op om massaal plannen te maken voor (meer) acties en campagnes tegen het beleid van Balkenende of een van de ministeries, tegen de afbraak in Nederland en/of tegen het afbraakbeleid in Europees verband.

Opnieuw stemmen

Van de actieplannen die bij XminY worden ingediend, zullen we de vijf beste plannen selecteren om mee te dingen naar de Bastille-award. Wie de winnaar wordt, zal bepaald worden door de deelnemers aan de demonstratie van 2 oktober. Zij kunnen allen een stemkaart krijgen waarmee ze mogen bepalen welk plan zij het beste vinden. Het winnende plan zal kunnen rekenen op gangbare financiële ondersteuning vanuit XminY, plus een bonus die door de 2-oktoberdemonstranten zal worden vastgesteld.
Bovendien zal XminY - indien gewenst - ook andere vormen van steun geven aan het winnende project.
Voor de nummers twee en drie zijn er troostprijzen.

Plannen kunnen bij XminY ingediend worden, en dienen begeleid te gaan van de gebruikelijke gegevens: een beschrijving van het plan of de actie, een begroting (met daarin het benodigde bedrag) en gegevens om contact te kunnen onderhouden met de indiener. (*)

De \\\'deadline\\\' voor het indienen van plannen die meedingen naar de Bastille-Award is \\\'de derde dinsdag\\\', 21 september.

Niet treuren, organiseren!

(*) Natuurlijk kun je het hele jaar plannen voorleggen voor financiering bij XminY Solidariteitsfonds. Ook de projecten die in het kader van deze \\\'wedstrijd\\\' worden ingediend zullen desgewenst voor \\\'gewone\\\' financiering beoordeeld worden. je even aangeven of je alleen meedoet voor de \\\'award\\\' of het ook als regulier project indient.

We willen er trouwens ook altijd heel graag nieuwe donateurs bij (giro 609060 Amsterdam).

Adres XminY Solidariteitstsfonds:
De Wittenstraat 43-45
1052 AL Amsterdam
tel. 020-6279661
email:

website: www.xminy.nl(Dit artikel was oorspronkelijk op GlobalInfo gepubliceerd door XminY.)