IS, het maandblad van Ontwikkelingssamenwerking heeft in het juli/augustusnummer onder meer een interview met WTO-tegenstander Lori Wallach staan.

De jongste uitgave van Internationale Samenwerking (IS), het gratis maandblad van het ministerie van Ontwikkelingssamenwerking, bevat onder meer een uitgebreid interview met Lori Wallach van de amerikaanse consumentenorganisatie Public Citizen. Ze wordt omschreven als een "pitbull onder de anti-globalisten" en pleit ervoor om de Wereldhandelsorganisatie WTO niet te hervormen maar af te schaffen.

In dezelfde uitgave (juli/augustus 2002) reageert Harjo Hoiting van het NAJK (Nederlands Agrarisch Jongeren Kontakt) op een eerder pleidooi van Stefan Verwer om boeren in ontwikkelingslanden zoveel mogelijk voor de wereldmarkt te laten produceren. Hoiting stelt in het artikel "weg met de wereldhandel" dat de wereldmarkt niet werkt en geen oplossing biedt voor boeren waar ook ter wereld en dat het daarom zinniger is als de productie zich meer richt op de eigen regio.

Het tijdschrift heeft wel een website, die echter niet de inhoud aanbiedt:
website Internationale Samenwerking

(Dit artikel was oorspronkelijk op GlobalInfo gepubliceerd door Kees Stad.)