van http://graffiti.org/'De alomtegenwoordigheid van de communicatietechnologieën roept verzet op.' Onder deze titel bracht de Franse krant 'Le Monde' op 18-19 november 2007 het volgende bericht over 'het recht op loskoppeling'.

 

Oorspronkelijk vertaald door en verschenen op yabasta.be

In oktober gonsde het op de blogwereld over de Zero E-Mail Friday, een initiatief van Intel, waarbij de kaderleden opgeroepen worden hun e-mails niet op vrijdag te lezen. Reeds in 2002 eiste het Forum voor internetrechten 'de invoering van een waarachtig recht op loskoppeling'. Het voorstel is des te actueler nu de dichtheid van het communicatienetwerk nog steeds blijft toenemen, en dat het weldra niet meer zal volstaan om zijn gsm of PC af te zetten, wil men zich 'loskoppelen'.

Met wat men nu al het 'internet van de objecten' noemt - of de 'alomtegenwoordige informatica' -, wordt in feite gans onze omgeving gekoppeld, door middel van RFID-chips (draadloze radio-identificatie) die bevestigd worden op de dagelijkse gebruiksvoorwerpen, hun verpakking, de muren, de vloer, de zoldering... om hun gebruik te verbeteren, maar ook om hun traject te kunnen traceren - het onze daarbij inbegrepen.

Indien er software bestaat om de effecten van de controle (voor onder meer reclamedoeleinden) op de gewoontes en gebruiken van eenieder op internet te kunnen beperken, dan verkeren de oplossingen om zich in de fysieke ruimte te beschermen, nog in een elementair stadium. Het is onmogelijk om zich te behoeden voor camerabewaking, tenzij men een masker opzet, hetgeen ongetwijfeld de aandacht van de veiligheidsdiensten zal trekken... Het is daarentegen mogelijk om vanop afstand elk televisiescherm uit te schakelen. De TV-B-Gone, een sleutelhanger die in 2004 gelanceerd werd door een ondernemer van Sillicon Valley, bevat aldus een universele afstandsbediening met slechts één knop: een knop die de televisie kan uitschakelen. Sommige mensen gebruiken het om de tijd dat hun kinderen voor de beeldbuis doorbrengen te beperken, anderen om alle schermen uit te schakelen die ze in de winkelgalerijen of in culturele supermarkten tegenkomen.

De stoorzenders voor GSM's zijn misschien de volgende stap in dit soort verzet tegen de agressie, of misschien wel tegen de verslaving die men meent te ondergaan in het veelvuldig gebruik van deze nieuwe communicatietechnologieën. De 'New York Times' vermeldde recentelijk het geval van een psychotherapeut die besloten had zijn cabinet ermee uit te rusten nadat de getuigenis van een - verkrachte - patiënte onderbroken was door de telefoon van één van de deelnemers van zijn groepstherapie. Anderen gebruiken het om niet langer lastiggevallen te worden door al diegenen die op het openbaar vervoer in hun mobieltje brullen.

Het gebruik van dergelijke apparatuur is verboden, maar niet hun commercialisering, in elk geval niet in het Verenigd Koninkrijk, waar hun verkoop op het internet sterk toeneemt. In dezelfde geest hebben Duitse hackers een klein fotoapparaatje in elkaar geknutseld waarmee ze RFID-chips kunnen uitschakelen. In afwachting van de commercialisering van dergelijke toestellen, volstaat het voor sommigen om dit soort chips, heel eenvoudig, met een ferme hamerslag kapot te slaan.

Minder pragmatisch, maar méér georganiseerd, verkiezen sommigen het bij elkaar te komen ter gelegenheid van de 'Week zonder televisie' of van de 'Koopjesvrije dag' (die voor 24 november voorzien is) en die in Frankrijk door de 'Casseurs de pub' gepropageerd wordt.

In dezelfde geest van 'desintoxicatie' roept het 'Rassemblement pour la démocratie à la télévision' op om van 30 november een 'Nationale dag zonder Sarkozy in de media' te maken, ter gelegenheid van de eerste verjaardag van de aankondiging van zijn kandidatuur voor het presidentschap.

N.B.

www.tvbgone.com - www.casseursdepub.org