De Volkskrant heeft een serie artikelen geplaatst onder de noemer "Wat is links". Op 27 juli verscheen een afsluitend stuk, met als een van de voornaamst conclusies dat de opbloeiende globaliseringsbeweging "voor linkse partijen hoopgevend zou moeten zijn".

Enkele citaten uit het paginagrote artikel van Kees Kraaijeveld en Henk van Renssen (Volkskrant 27/07/02, p. 11):

De internationale solidariteit, door De beer naar het tweede plan verwezen, bloeit op onder jonge anti-globalisten. Het anti-globalisme begon als straatbeweging, maar wint de laatste tijd aan intellectuele kracht, met populaire, kritische boeken van Naomi Klein, Noreena Hertz en Antonio Negri. Zelfs neo-liberale instituten als WTO en IMF nemen de protesten serieus.
De anti-globalisten zijn natuurlijk verdeeld, maar langzamerhand krijgen de onderliggende ideeën steeds scherpere contouren. De beweging staat kritisch ten opzichte van machtige internationale instanties, heeft aandacht voor ontwikkeling en milieu, begrip voor vluchtelingen en de multiculturele samenleving.
Deze 'andersglobalisten' vormen een kosmopolitische beweging die problemen rond migratie, milieu en vrije markt op internationaal niveau probeert op te lossen. Daarmee ziet zij af van nationalistische korte-termijnantwoorden. (...)


Het artikel besluit met de constatering:Veel hedendaagse problemen - immigratie, armoede, milieuvervuiling - ontstaan op wereldschaal. Ze slaan neer in de wijken. Tussen deze twee polen - tussen de beweging tegen globalisering en het buurtwerk, tussen idealisme en eigenbelang - zullen linkse politici en denkers zich moeten bewegen. Als ze zich willen ontworstelen aan de crisis van de representatie, als ze opnieuw een links gevoel willen creëren.

(Dit artikel was oorspronkelijk op GlobalInfo gepubliceerd door Kees Stad.)