Wordt Vervolgd, het maandblad van Amnesty International, heeft globalisering en internationale relaties centraal staan in het juli/augustus-nummer

In het nieuwst nummer van Amnesty International heeft globalisering en internationale betrekkingen als rode draad. Meteen in het openingsartikel wordt daarbij de aandacht verlegd naar het Nederlandse beleid ten aanzien van migratie. Daarbij wordt geconstateerd dat paars II allang uitvoerde waar de LPF om liep te roepen, namelijk het drastisch inperken van de toestroom van buitenlanders.

Van naievere toonzetting is een kort stuk van de directeur van Amnesty Nederland, David Vriesendorp, die probeert te omschrijven wat "globalisering" nu eigenlijk is en of het goed of fout is. "Zelf ben ik geneigd om het optimistisch te zien", concludeert de schrijver, want bij alle grote internationale instelling zou druk gewerkt worden aan "regels"en "maatregelen"en als de WTO een beetje z'n best zou doen zouden ook de mensenrechten daar beter van worden. Het lijkt de schrijver te zijn ontgaan dat de meeste regels en maatregelen juist bedoeld zijn om te voorkomen dat de 'vrije markt' verstoord wordt door allerlei andere belangen.

In het blad is verder een pagina met meningen van tegenstanders van de WTO te vinden over voorwaarden voor samenwerking (met de WTO). En het stuk "10 Vragen" waarin een poging gedaan wordt om de problematiek samen te vatten, die niet altijd even geslaagd is. Veel enerzijds anderzijds-argumentatie en een herhaling van hardnekkige mythes, zoals dat "de antiglobalisten" een bont gezelschap zou zijn waar links en rechts samenkomen. Wel duidelijk is het blad in het signaleren dat mensenrechten van demonstranten geschonden worden door politie-optreden. Als voorbeeld wordt een operatie van de Spaanse politie tijdens de wereldbankdemonstraties in Barcelona vorig jaar, en het politie-optreden in Genua krijgt een apart kadertje.

Als oplossing voor de handelsproblemen wordt meer dan eens het fenomeen van de gedragscodes voor bedrijven genoemd. In het artikel "winst met een geweten" worden de perspectieven daarvan gerelativeerd.

Artikelen over het leven van Afrikaanse migranten in de Bijlmer, over de muziek van de Nigeriaanse afrobeatnik Femi Kuti en over zakendoen in China, besluiten het thema.

Interessant is nog een stukje dat beschrijft hoe een gepland onderzoeksrapport van de VN-subcommissie mensenrechten over het verband tussen globalisering en mensenrechten, geheel vastgelopen is. De conclusies van het onderzoek zouden - zoals in een voorlopig rapport te lezen viel - niet erg voordelig zijn voor de WTO, het IMF en de Wereldbank, die vervolgens uithaalden naar de onderzoekers die vervolgens niet herkozen werden, waardoor er nu geen presentatie van het rapport zal zijn tijdens de 54e zitting van de subcommissie...

(Dit artikel was oorspronkelijk op GlobalInfo gepubliceerd door Kees Stad.)