Nieuws en achtergronden over globalisering, economie, politiek & actie

Wederkerig Dienstbetoon In Moderne Vormen

Een van de boektitels van de negentiende eeuwse Russische anarchist Peter Kropotkin (1842-1921) luidt Wederkerig dienstbetoon of in het Engels Mutual Aid, A Factor of Evolution [1902]. In dit boek behandelt hij vele voorbeelden van samenwerking tussen dieren zowel als mensen onderling. Hij wil daarmee aannemelijk maken dat, naast de opvatting van Darwin dat ‘strijd’ een factor van evolutie is, ook onderlinge samenwerking evolutie genereert. Die twee verschillende bronnen (strijd / onderlinge samenwerking) corresponderen met twee verschillende sociaaleconomische ideologieën. De ideologie van ‘the survival of the fittest’, strijd dus, en die ook kan worden teruggevonden in het sociaaldarwinisme, valt samen met het kapitalisme. De ideologie van de onderlinge samenwerking, op basis van gelijkheid, valt samen met het vrijheidlievende socialisme (een antikapitalisme).

Lees meer

Onze wetten worden in het geheim herschreven

Op 5 februari gaat de EU handelscommissaris naar Washington voor besprekingen over een nieuw EU-VS handelsakkoord. Grote bedrijven dromen al van een nieuwe goudstandaard voor intellectueel eigendomsrecht. Ante Wessels (blog Foundation for a Free Information Infrastructure) voorziet dat de EU-wetgeving in het geheim zal worden veranderd, net zoals dat ook met ACTA is geprobeerd.

Lees meer

Flexibilisering: wie profiteert?

Het einde van het kapitalisme zoals we dat nu kennen is in zicht. Daarvan getuigt de afbraak van de verzorgingsstaat. Van die afbraak zijn de ontwikkelingen op de markt van de uitzendkrachten een duidelijk signaal. Flexibilisering van de arbeidsmarkt heet dat met dure woorden, maar in feite komt het erop neer dat een collectieve bescherming tegen werkloosheid onbestaande is.

Lees meer

Steun globalinfo alstublieft

Doet een donatie, zodat ook komend jaar de website globalinfo.nl in de lucht kan blijven en een dagelijkse informatievoorziening over economie, politiek en activisme kan bieden. Het geeigende gironummer hiervoor is 5146635 (tnv. Globalinfo in Amsterdam) en meer informatie is hier te vinden. Regelmatige donateurs krijgen, mits ze hun postadres toesturen, elk half jaar een unieke tekst toegestuurd over revolutionaire avonturen en geslaagde acties.  

Lees meer

RSS

Home Pagina Feedalle berichten van globalinfo.nl, Nieuws FeedDe nieuwsberichten van globalinfo.nl, over globalisering, economie, politiek en actie.Achtergrond FeedDe achtergrondberichten van globalinfo.nl, over globalisering, economie, politiek en actie.Recensies enzo Feed Recensies van boeken, films en meer van globalinfo.nl, over globalisering, economie, politiek en actie.Agenda FeedAgenda-items van globalinfo.nl, over over globalisering, economie, politiek en actie.Gespot in de Media FeedKorte signaleringen van media en internet, van globalinfo.nl, over globalisering, economie, politiek en actie.Klasse FeedBerichten van/over het gratis kwartaalblad Klasse!

Lees meer

Sex, arbeid en stadsvernieuwing.

Hoe mensenhandel misbruikt wordt om een stadsdeel te 'veredelen' (dit is de versie met voetnoten van een stuk dat in de nieuwste klasse! verscheen)

Lees meer

korte interviews

Ronde korte interviews gehouden door Marjolein van de Water over strategie bij verschillende thema's. Dit is onderdeel van een verslag van de conferentie Links en de Crisis, waarvan de rest hier te vinden is. Het is kort en telegramachtig genotuleerd, niet geautoriseerd door de sprekers

Lees meer

Fiona Dove (TNI): Gevolgen crisis mondiaal

(A short and unapproved report of the talk Fiona Dove gave at the conference on 'The Left and the Crisis', with excuses for stonecoalenglish from the reporter. This is part of a report of the conference Links en de Crisis (The Left and the Crisis) that took place on December 13 2008 in Amsterdam (see for the rest of the report here).

Lees meer

Algemene inleiding: Henk Overbeek, Hoogleraar VU

Deze inleiding vond plaats op een bescheiden conferentie over 'Links en de Crisis', waarvan een overzicht hier te vinden is. (nb: de verslagen zijn soms tamelijk telegramachtig genotuleerde en een verkorte en ongeautoriseerde versie van de werkelijke toespraak)

Lees meer