Nieuws en achtergronden over globalisering, economie, politiek & actie

Guy Debord: De Zieke Planeet En Het Dodelijke...

Het tijdschrift Internationale Situationniste (IS) verscheen uiteindelijk twaalf keer tussen 1958-1969. De situationist Guy Debord (1931-1994), eindredacteur van het tijdschrift, schreef in 1971 voor het nooit verschenen nummer 13, het stuk getiteld La planète malade (De zieke planeet). Dat stuk verscheen pas in druk in 2004. Het Hydra Ensemble heeft dit enige tijd terug opgepakt via een integrale vertaling van een artikel van de Duitse vertaler Max Henninger getiteld ‘Nieuws van de zieke planeet’. Hierin wordt het stuk van Debord geëvalueerd in relatie tot het toestand van natuur en milieu in onze tijd. De ruime inleiding van Hydra bij het vertaalde artikel en die vertaling zelf zijn beide op internet te lezen, klik HIER.

Lees meer

Boek “Wereldgeschiedenis van Nederland” prikt...

Vorig jaar verscheen het boek “Wereldgeschiedenis van Nederland”, onder redactie van Karwan Fatah-Black en anderen. De financiering van dat onderzoeksproject vond plaats door het Huygens Instituut voor Nederlandse Geschiedenis. Naar eigen zeggen is de missie van dat instituut: “terug naar de bron: de geschiedenis ontrafeld met nieuwe technologie”. Meer dan honderd Nederlandse historici werkten mee aan het project. Zij behandelen in een dikke pil van 731 bladzijden (exclusief voetnoten) in 117 hoofdstukken van enkele bladzijden de “wereldgeschiedenis van Nederland”.

Lees meer

Rubber kogels en etnisch profileren

Controle Alt Delete (CAD) is een organisatie die is opgericht om verkeerd politie-optreden aan te kaarten. Met name racisme en etnisch profileren, wat een dure term is voor het structureel eruit pikken van mensen uit etnische minderheden. Eens per jaar beleggen ze samen met Amnesty International een debatavond in de Melkweg. De zesde is net achter de rug, en was enerverend en informatief.

Lees meer

De Strijd Van De Zapatistas: Universele Strijd Van...

Het is in Chiapas (Mexico) weer aan het rommelen vanwege de plannen van de Mexicaanse regering. Dat gebied moet volgens die plannen worden opengelegd voor toerisme en voor multinationals. Die moeten er, net als overal elders in deze wereld, hun verderflijke en vernietigende kracht voor winstneming gaan uitoefenen. De in het gebied levende zapatistische Maya indianen hebben evenwel al 25 jaar lang een heel ander leef-, woon-, werk- en bestuurssysteem in dat gebied ingericht.

Lees meer

Gewoontes Van De Zakenwereld: Roofzucht En Parasitisme

De redactie van Buiten de Orde (BdO) moet hebben gedacht: we nemen in het laatste nummer van 2018 een flinke dosis theorie op, dan heeft de lezer tijdens het kerstreces wat om over na te denken. Tijd voor stichtelijkheid dus, maar wel van de revolutionaire soort! Overigens zijn de diverse lopende acties niet vergeten. Het thema in dit nummer is ‘Duitsland’.

Lees meer

Edouard Louis: 'Wat het leven met de politiek doet'

Wat is de erfenis van Pierre Bourdieu vandaag de dag? Over die vraag buigen auteurs als Didier Eribon, Frédéric Lordong, Annie Ernaux en Geoffroy de Lagasnerie zich in de bundel 'Pierre Bourdieu. Weerspannigheid als erfenis'. De bundel werd samengesteld door Edouard Louis. Hij schreef ook het inleidende essay 'Wat het leven met de politiek doet', voor deze bundel. Uit dit essay komt volgend fragment.

Lees meer

Film: Not in My Neighbourhood

Vanavond in Pakhuis de Zwijger, Amsterdam: de documentaire Not in My Neighborhood van Kurt Orderson. Met de maker en Nederlandse 'gentrification-expert' Cody Hochstenbach. (English version at bottom)

Lees meer

Een Libertaire Wegingsfactor: Het Subversieve...

Het vorige nummer van Le Monde libertaire(LMl van december 2018) had als dossier ‘Voeding’. Daarin kwam het eerste deel van een artikel voor over een alternatieve manier van agrarische activiteit. Het ging over biodynamisch tuinieren die op het eerste gezicht sympathiek aandoet. In het januarinummer van LMl (nr. 1802), dat hier ter bespreking voorligt, is het tweede, tevens slotdeel van het artikel opgenomen.

Lees meer

De verantwoordelijken

Doodgezwegen informatie over de Nederlandse oorlog in Indonesië.  Wie de verantwoordelijken waren voor de door Nederland tegen Indonesië in de jaren 1945–1949 gevoerde oorlog, wordt nog altijd doodgezwegen. Zonder hun opdracht zou die oorlog er met al de verschrikkingen niet zijn geweest. Helaas hebben onderzoekers en direct betrokkenen die de misdaden in Indonesië aan de kaak stelden, weinig of geen aandacht geschonken aan degenen die verantwoordelijk zijn voor wat er is gebeurd.

Lees meer

Mike Leighs 'Peterloo': Een vergeten slachtpartij

“Iedereen zou de 'slachtpartij van Peterloo' uit 1819 moeten kennen,” vindt Mike Leigh, “terwijl Britse kinderen er in de lessen geschiedenis niets over te horen krijgen.” De Britse regisseur van 'Secrets & Lies' , 'Vera Drake' en 'Another Year' wil dat euvel verhelpen met zijn politiek epos 'Peterloo', een even educatieve als dramatische verfilming van het bloedig onderdrukken van een vreedzame protestactie in Manchester door arrogante en wereldvreemde beleidsvoerders. “Het verhaal is actueler dan ooit” stelt Leigh meer dan terecht.

Lees meer

Politieke Idealen En Revolte Tegen Barbarij

Op de kop af een eeuw geleden wilde de befaamde Engelse filosoof, wiskundige, antimilitarist en maatschappijcriticus Bertrand Russell (1872-1970) in Glasgow een lezing houden over politieke idealen. Dat werd hem niet toegestaan. Hij mocht geen ‘prohibited areas’ betreden (verboden gebieden voor in de ogen van de regering politiek ‘onbetrouwbaren’; net zoals in Nederland Bart de Ligt (1883-1938) in dezelfde periode uit Brabant werd verbannen). Een ander heeft toen de inleiding van Russell voorgelezen. Zijn lezing is samen met enkele andere teksten van hem in 1917 alleen in de Verenigde Staten gepubliceerd. De titel van de bundel luidde Political Ideals. Pas in 1963 verscheen de bundel voor het eerst in Engeland (Unwin Books, London). Is zijn lezing een opmerkelijke tekst?

Lees meer

Trump en andere ratten op twee poten

Trump is een rat op twee poten. In het Mexicaans-Spaans rijmt dat ook nog: Rata con dos patas. Dat zijn niet mijn woorden; ik denk dat er nog wel betere beschrijvingen zijn voor de voorlopig nog machtigste man op deze aardbol en het is de vraag of we de onschuldige beestjes deze vergelijking aan mogen doen. De beschrijving valt te horen, te midden van een opsomming nog van veel gruwelijkere beschuldigingen, op een even ingetogen als prachtige en woedende plaat van (of beter gezegd: onder redactie van) muzikant Marc Ribot, met als titel: Songs of Resistance 1942 - 2018.

Lees meer

Zich Organiseren Buiten De Staat Om: Van Zapatisten...

Het is in de jaren 1990 dat in een ander deel van de wereld, Chiapas (Mexico) een revolte uitbreekt. Het betreft een revolte tegen de Mexicaanse regering (en grootgrondbezitters) geleid door zapatisten en gesteund door de plaatselijke bevolking van Maya indianen. Tot op deze dag hielden zij stand door een parallelle maatschappelijke organisatie op te bouwen, inclusief onder meer scholen en gezondheidszorg. Een organisatie buiten de staat om. Zoals de slak, hun symbool, zegt: ‘Langzaam, maar wel vooruit’. Hoe het daar nu zit, kunt u op het Belgische Uitpers lezen. De beweging van de gele hesjes is nog jong en stak zijn kop op in Frankrijk. Ze verspreidde zich als een lopend vuur door Europa en verder… Wat ze voorstaan blijkt uit verschillende verklaringen en oproepen.

Lees meer