Conferentie over socialiserin van de economie, zie voor meer informatie hier