Nieuws en achtergronden over globalisering, economie, politiek & actie

De scheppende kracht van de opstand

In het najaar van 1951 verscheen L’homme révolté (De mens in opstand) van de beloftevolle Franse schrijver Albert Camus (1913-1960), die in 1957 de Nobelprijs voor literatuur zou krijgen. Het boek zou aanleiding geven tot hevige debatten en tot de definitieve breuk met Jean-Paul Sartre. – Wat te doen als alle revoluties uitgelopen zijn op een versterking van de Staat?

Lees meer

Slavoj Žižek op het verkeerde been

Bespreking van "Event, Filosofie van de gebeurtenis". Van Slavoj Žižek is zojuist een nieuw boek in Nederlandse vertaling uitgekomen: Event, Filosofie van de gebeurtenis. Brachten Alain Badiou en Antonio Negri de gebeurtenis als revolutionaire verandering al naar voren, Žižek doet er graag een schepje bovenop. Over Badiou, toch ook niet de eerste de beste, zegt hij dat diens opvatting over de gebeurtenis neerkomt op een "simpele verandering". (p. 165)

Lees meer

Albert Camus (1913-1960) En De Libertaire Gedachte

Albert Camus, de Franse schrijver aan wie in 1957 de Nobelprijs voor de Literatuur is verleend, was ook een geëngageerde persoonlijkheid. Hij zette zich in voor de onderdrukten en tegen alle mogelijke vormen van overheersing. Daarbij vreesde hij activisme niet en kon hij vlammende pamfletten en brieven schrijven. Hij voelde zich in dat opzicht één met de libertaire beweging van zijn tijd en hij werd door die beweging ook als zodanig erkend.

Lees meer

Waarom de crisis verergert.

De groei creëert geen rijkdom, maar armoede. Het kapitalisme werpt ons van de ene crisis in de andere en stelt slechts evenveel ellende in het vooruitzicht als dat het miserie achter zich laat. Volgens de filosoof Gérard Briche is “de arbeid vervangen door de productie van reële rijkdom – dit perspectief is dus geen utopie, […] de enige wenselijke uitweg uit de crisis” … Nog een tekst in de serie “Voorbij het kapitalisme, voorbij de arbeid…”

Lees meer

Krediet op de dood

Politici en economen doen alle moeite om ons ervan te overtuigen dat de crisis voorbij is. Volgens anderen echter, zoals de filosoof Anselm Jappe, heeft het kapitalisme zijn uiterste (interne en externe) limieten bereikt, en wordt het tijd dat we zijn ineenstorting durven denken. Hieronder een vertaling van een artikel van zijn hand.

Lees meer

Het Gulliver Beginsel

Het bijzondere nummer van Le Monde libertaire (nr. 38) bestaat voor de helft uit bijdragen van lezers, daartoe opgeroepen om te schrijven over het thema ‘alternatieven voor het kapitalisme’. In dat kader schrijft de Franse libertaire denker Michel Onfray een bijdrage onder de titel ‘Le principe Gulliver’. U weet wel die van ‘Gullivers reizen’ (1726) van de Engelse schrijver J. Swift. Wat behelst dit beginsel?

Lees meer

Recensie: Berichten uit de Middenwereld (Breytenbach)

Een manifest voor de vagebonden van de Global Village. (deze recensie verscheen eerder op de website flexmens.org)De Zuid-Afrikaanse dichter, schrijver en schilder Breyten Breytenbach heeft een nieuw boek geschreven. ‘Notes from the Middle World’ zal in het najaar verschijnen; recent verscheen een Franse vertaling onder de titel ‘Le Monde du milieu’, dat we voor u lazen. Opgedragen aan de nagedachtenis van de Palestijnse dichter Mahmoud Darwich, groepeert deze bundel dertien korte essays die de wereldburgers en de wereldleiders oproepen tot waakzaamheid voor de veranderingen en conflicten die er in de huidige tijd plaatsvinden.  

Lees meer