Nieuws en achtergronden over globalisering, economie, politiek & actie

Cancunhagen: de weg naar collectieve zelfmoord

Het slotakkoord van de klimaatonderhandelingen in Cancun weerspiegelt feitelijk dezelfde negatieve uitkomst als het Akkoord van Kopenhagen in december 2009. Het betekent daarom een bedreiging van het voortleven van het Kioto Protocol, maar nog belangrijker een bedreiging van het voortleven van de mensheid omdat als deze resultaten uitgevoerd worden de planeet tegen het einde van deze eeuw een mondiale temperatuurstijging zal beleven van gemiddeld 5 graden Celsius, hetgeen de aarde onleefbaar zal maken voor onze beschaving.

Lees meer

Oaxaca: Gouverneur Ulises eindelijk verslagen

De PRI valt tijdens nieuwe verkiezingen: Afgelopen zondag, 4 juli 2010, vonden er in de zuidelijke Mexicaanse deelstaat Oaxaca verkiezingen plaats voor het locale congres. Na 81 jaar van autoritair leiderschap, wijdverbreide corruptie en de moord op honderden tegenstanders, is de revolutionaire institutionele partij (PRI) verslagen. Het samenwerkingsverband voor vrede en vooruitgang (CUPP), wat bestaat uit de partij van nationale actie (PAN), de revolutionaire democratische partij (PRD),  Convergenzia en de arbeiderspartij (PT), wist ruim 90 procent van de posten voor het aanstellen van nieuwe burgemeesters, wetgevers en afgevaardigden voor het nationale congres binnen te halen. Daarnaast wordt Gabino Cue Monteagudo (47) van de partij Convergenzia namens CUPP de nieuwe gouverneur van Oaxaca. (Foto donkeycart op flickr)

Lees meer

De mysterieuze verdwijning van Marcos.

Aan het begin van dit jaar verwachtte vriend en vijand dat de Zapatistas opnieuw steden in Chiapas in zouden nemen. Dit om de 100-jaarcyclus in stand te houden. In 2010 is het namelijk tweehonderd jaar geleden dat de Mexicanen zich onafhankelijk van de Spanjaarden gevochten hebben en is het honderd jaar geleden dat de Mexicaanse revolutie uitbrak. Of de cyclus stand houdt is nog maar de vraag. Tot op heden laten de Zapatistas (de opvolgers van de opstandelingenleider Zapata die tijdens de Mexicaanse revolutie een belangrijke rol speelde, en van wie zijn strijdkreet Tierra y libertad, land en vrijheid, nog altijd een reden is voor tienduizenden Maya’s in Chiapas om de wapens op te pakken) totaal niets van zich horen. Ook rondom Subcomandante Marcos, de woordvoerder en de leider van de gewapende tak, het Zapatistisch Nationaal Bevrijdingsleger (EZLN), is het verdacht stil. Sterker nog, er gaan geruchten de ronde dat hij van het toneel verdwenen is.

Lees meer

Staking wegens privatisering elektriciteit in Mexico

Arbeiders bij electriciteitsbedrijf 'Luz Y Fuerza' (LyFC)die georganiseerd zijn in de vakbond SME hebben een onbeperkte staking afgekondigd. De regering is van plan het electriciteitsbedrijf te  ontmantelen.De stakers krijgen steun van andere bonden en studenten.

Lees meer

Recensie: Developing Zapatista Autonomy

De antropolloog Niels Barmeyer heeft twee jaar onderzoek gedaan naar het zelfbestuur van de Zapatistas en daarover het boek Developing Zapatista Autonomy- Conflict and NGO Involvement in Rebel Chiapas geschreven.

Lees meer

Opstand Oaxaca 2006 in woord en beeld

De revolutie in het zuiden van Mexico in 2006 heeft veler revolutionair hart sneller laten kloppen. De bevolking kwam massaal in opstand tegen hun corrupte leiders en nam het leven in eigen hand. Honderden barricades zorgden ervoor dat de politie en politici het gebied niet konden betreden. Met openbare en massaal bezochte volksraadplegingen werd het leven vanaf juni tot in oktober dat jaar vormgegeven.

Lees meer