Nieuws en achtergronden over globalisering, economie, politiek & actie

Dit is een omschrijving van globalisering. Hier kunnen we dus in een korte zin omschrijven wat er onder deze tag bedoeld wordt.

Tijd voor deglobalisering? Einde van een tijdperk

De huidige wereldwijde malaise, de ergste sinds de Grote Depressie 70 jaar geleden, dreef de laatste nagel in de doodskist van de globalisering. Reeds belegerd met bewijzen die toename van armoede en ongelijkheid aantoonden toen de armste landen weinig of geen economische groei kenden,zag ook de globalisering zich de twee laatste jaren terminaal in diskrediet gebracht, toen het met veel bombarie aangekondigde proces van de financiële en commerciële interdependentie (onderlinge afhankelijkheid) drijfriem werd, niet van voorspoed maar van crisis en economische ineenstorting.

Lees meer

Rellen tegen IMF-top in Istanbul

Botsingen in Istanbul tussen demonstranten tegen de IMF-top, speciale politieeenheden, fascisten en parastaatseenheden. Een demonstrant gedood, 100 demonstranten gearresteerd (het is onduidelijk of ze gevangengehouden blijven). (Door Mick, van indymedia-dld)  

Lees meer

Fors verzet tegen G20 in Pittsburgh

De G20-vergadering, met daarbij ook leden van de Nederlandse regering, werd gisteren onthaald op felle demonstraties.   Op 24 en 25 september komt de G20 bijeen in de Amerikaanse stad Pittsburgh (zie overzicht hier: http://www.globalinfo.nl/content/view/1944/30/). Gisteren waren de eerste demonstraties. Een daarvan, die zonder toestemming van de autoriteiten gehouden werd, probeerde naar het conferentiecentrum op te trekken en werd al na korte tijd door de politie ontbonden. De demonstratie telde meer dan duizend mensen.

Lees meer

mondialisering

"Globalisering", zo'n buzzword van de laatste tijd. Lou Keune legt uit wat er mee bedoeld wordt en gebruikt trouwens liever het begrip "mondialisering".

Lees meer

WTO: Ideologie, macht en de arme landen

Er is een hoop prietpraat over vrijhandel, de WTO en globalisering. De voorstanders van vrijhandel suggereren dat de welvaart hierdoor toeneemt en dat globalisering zoals die tot uitdrukking komt binnen de WTO, een vorm van armoedebestrijding is. Voor de theorie wordt verwezen naar Adam Smith en voor de werkelijkheid worden de ogen gesloten.

Lees meer