Nieuws en achtergronden over globalisering, economie, politiek & actie

Patriarchaat, Fascisme En Kapitalisme

De onderstaande tekst is een uittreksel gemaakt door de Amerikaanse anarchist en publicist Robert Graham, welk uittreksel ik uit het Engels vertaalde. De grondslag ervan wordt gevormd door een artikel van Dilar Dirik, getiteld ‘Radical Democracy: The First Line Against Fascism’. Daarin vertolkt zij dat de radicale directe democratie in Rojava (Noord-Syrië) een cruciaal wapen is in de strijd tegen ISIS en fascisme.

Lees meer

Trump voor de Bijl?

Als we sommige Washington insiders mogen geloven, gaat het nu snel met het begin van het einde van Trump en zijn bende. Wat hem dan de nek zou kosten, zijn niet zozeer vermeende connecties met Poetin die behulpzaam zouden zijn bij het behalen van de winst in de verkiezingen (in de VS). Want daar zijn tot dusver helemaal geen bewijzen voor. Waar het veel eerder om zou gaan zijn allerhande malversaties en illegale financiële transacties, die dan weer te maken zouden (kunnen) hebben met het bevorderen van pro-Russische kandidaten in Oekraïne of andere wederdiensten.

Lees meer

De dreiging van de komende verziekingen

Terwijl Trump in de VS ‘absolute corporate power’ achter het roer van de natie installeert (en andersom), en een politiestaat eromheen, dreigt in Nederland over een week precies hetzelfde te gebeuren. Toch lijkt het alsof het de meeste mensen niet veel kan schelen. Maar als ze aan de macht zijn, is het te laat! (*).

Lees meer

Trump aan de macht: Een terreuractie van vier jaar

De verkiezingsoverwinning van Trump had - op mij dan in ieder geval - hetzelfde effect als zo’n grote terreur-aanslag. Je bekijkt het met een mengeling van afschuw en fascinatie en zet je schrap voor de media-storm waar je ingezogen gaat worden als je goed wilt volgen wat de gevolgen gaan zijn. Het verschil is dat de machtsgreep van Trump jaren gaat duren. En de gevolgen, als regent van het machtigste land met de grootste economie van de wereld, zullen enorm zijn. Dit zijn waarlijk zorgwekkende tijden, en er is dan ook alle reden voor om met z’n allen hard na te denken, en te handelen, om de schade zoveel mogelijk te beperken en blijvende oplossingen te vinden.

Lees meer

Neoliberalisme Een Fascisme?

In het Belgische dagblad Le Soir van donderdag 3 maart 2016, publiceerde de Belgische juriste Manuela Cadelli, lid van de rechterlijke macht, tevens voorzitter van de Vakvereniging van magistraten in België, een artikel met als titel ‘ Het neoliberalisme is een fascisme’. Cadelli staat bekend als iemand die geen blad voor haar mond neemt. Vorig jaar bijvoorbeeld stelde zij de politisering van de Hoge Raad van Justitie aan de kaak, die juist was opgericht om de politisering te voorkomen. Nu valt zij het neoliberalisme aan dat door de Belgische regering van Charles Michel uitgedragen wordt.

Lees meer

De Alibi-functie Van Het Recht

De Alibi-functie Van Het Recht En De Gereglementeerde Hel: Het Concentratiekamp. Als mijn oud-collega Ger van der Tang, gewezen docent aan de Erasmus Universiteit Rotterdam, over het recht schreef, ging het niet over een eendimensionaal verschijnsel. Het ging dan over een verschijnsel dat bij het denken over menselijke relaties en interacties uitwaaiert en zich laat indelen naar functies. Een daarvan behandelde hij in een syllabus uit 1979. Het betrof de alibi-functie van het recht.

Lees meer