Nieuws en achtergronden over globalisering, economie, politiek & actie

COP 21 in Parijs en de Firma ‘List En Bedrog’

In december dit jaar wordt er, op uitnodiging van de Franse president François Hollande, een klimaatconferentie gehouden onder de titel COP 21. COP staat voor ‘Conference of Parties’ en 21 voor het feit dat het in zijn soort de eenentwintigste keer is om zo’n top te houden.

Lees meer

Met TTIP wordt een effectief klimaatakkoord onmogelijk

Tijdens de VN-klimaattop komende december in Parijs moet er een nieuw klimaatakkoord worden afgesloten als opvolger van het Kyoto-protocol. Er dreigt echter een nieuwe mislukking, onder andere omdat klimaatactivisten en politici met milieu in hun portefeuille, te weinig oog hebben voor vrijhandelsverdragen die een effectieve klimaatdeal al twee decennia vrijwel onmogelijk maken.

Lees meer

Nu is het officieel: Bedrijfs-COP21

Blauwwassers sponsoren klimaatconferentie Verenigde Naties. De eerste sponsors van de 'historische' VN-klimaatconferentie (COP21) van december 2015 zijn informeel bekend gemaakt: het luxe merk Luis Vuitton en Suez Environment. De laatste speelt een sleutelrol in de Franse fracking lobby (schaliegas en -olie).

Lees meer

Internationaal Vakverbond en klimaatconferentie COP21

Op een dode planeet? Daar is geen werk meer!  De klimaatverandering is duidelijk een syndicale aangelegenheid geworden. Het Internationaal vakverbond (IVV) is militant aanwezig op de internationale besprekingen. De nationale vakverbonden trachten in te spelen op het landelijk beleid. En meer dan ooit is het nodig om de syndicale aanpak van het klimaatprobleem naar de werkvloer te brengen. Het IVV bracht een rapport uit. [*]

Lees meer

Cancunhagen: de weg naar collectieve zelfmoord

Het slotakkoord van de klimaatonderhandelingen in Cancun weerspiegelt feitelijk dezelfde negatieve uitkomst als het Akkoord van Kopenhagen in december 2009. Het betekent daarom een bedreiging van het voortleven van het Kioto Protocol, maar nog belangrijker een bedreiging van het voortleven van de mensheid omdat als deze resultaten uitgevoerd worden de planeet tegen het einde van deze eeuw een mondiale temperatuurstijging zal beleven van gemiddeld 5 graden Celsius, hetgeen de aarde onleefbaar zal maken voor onze beschaving.

Lees meer

Waarom Bolivia de Alternatieve Klimaattop organiseert

“The central aim of any climate summit is not to save itself and accept any outcome, but to come to an agreement that will save humanity.” Een bericht aan media dat op 11 april uitgebracht werd door de World People’s Conference on Climate Change and the Rights of Mother Earth.  Meer dan 10.000 personen en 50 regeringen hebben zich al aangemeld om deel te nemen aan deze historische bijeenkomst.

Lees meer

Monsterwinsten door CO2-Emissiehandel

Het Europese emissiehandelsysteem, bedoeld om de CO2-uitstoot van de Europese grootindustrie te verlagen, zorgt voor monsterwinsten voor bedrijven in plaats van effectieve reducties bij CO2-intensieve sectoren, volgens een bericht van MO*/IPS. MO*/IPS baseert zich op een bericht van de Bond Beter Leefmilieu (BBL), de koepel van milieuverenigingen in Vlaanderen. Deze heeft haar gegevens weer gehaald uit een onderzoek van de Britse organisatie Sandbag. Het originele bericht van BBL is hieronder overgenomen.

Lees meer

1e commentaren op nep-deal Kopenhagen

Kopenhagen is afgesloten met een soort nepdeal die de VS heeft bekonkeld met een 25-tal landen buiten de algemene vergadering om en die ook niet aangenomen is maar waarvan alleen 'kennis is genomen' door de rest van de conferentie. Eerste commentaren en analyses:

Lees meer

Klimaat en het spook van de 'overbevolking'

Nu de klimaat-paniek de politieke agenda's overheerst, duikt ook ineens een hardnekkig oud spook op. In de meeste forums over de klimaatproblematiek, wordt al snel ingebracht dat de bevolkingsgroei het hoofdprobleem is. De meeste milieu-organisaties verzetten zich niet tegen deze kort-door-de-bocht redenatie die steevast voert tot 'blaming the poor' en vaak zelfs de hetze tegen migranten helpt versterken. Sterker nog: veel milieu-organisaties ondersteunen de 'neo-Malthusiaanse' argumenten en nemen ze over.

Lees meer

Brisbane-Kopenhagen op de Fiets

Kim Nguyen fietste van Brisbane naar Kopenhagen om te laten zien dat mensen zelf veel kunnen ondernemen om de klimaatverandering tegen te gaan. Onderweg kreeg hij gezelschap van andere fietsers en ontmoette hij klimaatactivisten.

Lees meer

Klimaat en Kapitalisme in Kopenhagen

Vanaf de tweede week van december zullen vertegenwoordigers op de VN Klimaatconferentie in Kopenhagen de strijd aanbinden met de uitdagingen van klimaatverandering. Deze week zullen invloedrijke spelers bij de 7e Ministeriële Conferentie van de Werelhandelsorganisatie (WTO) in Genève proberen door te drukken dat de negen jaar oude Doha-ronde van handelsbesprekingen afgerond wordt. (Het stuk werd vlak voor de WTO-top geschreven, meer daarover hier vert.). De twee conferenties hebben volstrekt tegenstrijdige doelen en hun nevenschikking benadrukt een harde realiteit. De wereld moet kiezen tussen vrijhandel en efficiënt klimaatbeheer.

Lees meer

Stem voor de Ziedende Zeemeermin, Vote for the Angry Mermaid!

Tot 13 december kun je je stem uitbrengen voor de De Ziedende Zeemeermin Prijs voor het bedrijf of de lobbygroep die het meest heeft gedaan om effectieve klimaatmaatregelen de nek om te draaien, en om te profiteren van emissiehandel en andere nep-oplossingen zoals biobrandstoffen, koolstofopslag en kernenergie. (English text included)

Lees meer