Nieuws en achtergronden over globalisering, economie, politiek & actie

G8/G20 steunt Doha Ronde WTO niet echt

Volgens een commentator van de Canadese krant Globe&Mail [1] heeft de G8 tijdens haar recente top in Canada het einde ingeluid van het 'multilateralisme' als hoeksteen van het wereldwijde handelssysteem. De G8 riep in zijn eindverklaring [2] weliswaar op tot een "geest van geven en nemen via alle kanalen van onderhandeling met het doel om het ambitieniveau te verhogen dat nodig is voor het verkrijgen van een [WTO-]overeenkomst”, maar dit was slechts een lippendienst aan het afbreken van hindernissen voor internationale handel [3]. De acht rijkste landen maakten geen harde afspraken. Ook de G20, waaraan een aantal belangrijke ontwikkelingslanden meededen, kwam niet verder dan mooie woorden over het belang van het succesvol afsluiten van de Doha Ontwikkelings Ronde van de WTO [4].

Lees meer

ACTA: superstruktuur die WIPO en TRIPs vervangt?

Het Anti-Counterfeiting Trade Agreement ACTA wordt in toenemende mate 'afgebrand' op het internet, in IT-tijdschriften en in de mainstream pers. Een nieuw 'lek' geeft aan dat het Nederlandse kabinet en de Europese Commissie de gemoederen proberen te sussen rondom de potentiële gevaren van ACTA en weigeren echt transparant te zijn. Op de achtergrond speelt de inzet van de VS en EU om ACTA tot nieuwe, internationale "gouden standaard" te bombarderen ter vervanging van de World Intellectual Property Organization (WIPO), die nu over wetgeving en beleidsvorming voor Intellectuele Eigendoms Rechten gaat.

Lees meer

WEF en WSF weer bijeen

De laatste jaren deden ze vaak stof opwaaien, maar dit jaar kwamen ze in rustiger omstandigheden bijeen.  Zowel het World Economic Forum in Davos als het (of in dit geval: meervoud) de WSF's kwamen eind januari weer tot stand maar met minder commotie dan eerder het geval was.

Lees meer

WTO-Top komende week in Genève

Van 30 November - 2 december komt de WTO bijeen in Genève. Dat is hun manier om 'Seattle' te herdenken. Er zullen demonstraties en acties zijn en tegenprogramma's. Die krijgen echter internationaal weinig aandacht, doordat alle aandacht op de klimaattop in Kopenhagen gericht lijkt te zijn. (English translation at bottom)

Lees meer

WTO-top: wat staat er op de agenda?

Eind van de maand komt de WTO weer met een voltallige ministeriële conferentie bijeen in Genève. Dit gebeurt precies tien jaar na 'Seattle' terwijl het WTO-proces nog steeds vast lijkt te zitten. Aanvankelijk werd gedacht aan een soort symbolische bijeenkomst, die ook kon dienen om te voldoen aan de verplichting om tenminste eens in de twee jaar zo'n bijeenkomst te beleggen. Ook zou de bijeenkomst kunnen dienen om in ieder geval een gezamenlijke overeenkomst te sluiten, die naar buiten toe gepresenteerd kan worden als overwinning. Maar ook tegenstanders van de vrijhandelsagenda van de WTO maken plannen en mobiliseren voor de conferentie.

Lees meer

Global players: mondiale shock-therapie

Op 15 november hielden de G20-landen in Washington een bijeenkomst over de wereldwijde financiële crisis. De aanbevelingen in hun eindverklaring tonen het gebrek aan bereidheid om te breken met het huidige financiële en economische systeem. Ondertussen ondervinden de meeste ontwikkelingslanden in toenemende mate de negatieve gevolgen van het exportgerichte en geliberaliseerde economische model dat hen door Wereldbank, IMF en WTO is opgelegd.

Lees meer

Deregulering van financiciële diensten via GATS en FTA's bevorderen financiciële crises

Er ontbreekt een belangrijk element in de vele discussies en voorstellen over de hervorming van het financiële systeem en het voorkomen van de uitbreiding van de financiële crisis. Er wordt namelijk niet gediscussieerd over de veelomvattende liberalisering en deregulering van financiële diensten, kapitaalbewegingen en de internationale financiële industrie via GATS en vrijhandelsakkoorden (FTA’s).

Lees meer

WTO: Ideologie, macht en de arme landen

Er is een hoop prietpraat over vrijhandel, de WTO en globalisering. De voorstanders van vrijhandel suggereren dat de welvaart hierdoor toeneemt en dat globalisering zoals die tot uitdrukking komt binnen de WTO, een vorm van armoedebestrijding is. Voor de theorie wordt verwezen naar Adam Smith en voor de werkelijkheid worden de ogen gesloten.

Lees meer